Het onderzoek op het gebied van managementwetenschappen vindt plaats binnen de kaders van het onderzoeksprogramma 'Learning and Innovation for Resilience and Sustainability' (LIRS).

Learning and Innovation for Resilience and Sustainability
Het LIRS-onderzoeksprogramma streeft ernaar om rigoureus, impactvol, state-of-the-art multidisciplinair onderzoek uit te voeren om moderne maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen aan te pakken. De focus ligt op de multidisciplinaire analyse van veerkrachtige en duurzame complexe systemen en de vraag hoe leren en innovatie plaatsvindt binnen deze systemen. Het programma onderscheidt vier onderzoekslijnen: Learning, Innovation, Resilience en Sustainability.

Vakgroepen
Aan dit onderzoeksprogramma wordt bijgedragen vanuit vier vakgroepen:

Petru (P.L.) Curseu