NW_OverOnsOnderzoek_16936_head_large.jpg

Duurzaamheid

In deze tijd is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid. We proberen meer en meer op een duurzame manier te produceren, zodat het zo min mogelijk ten koste te gaat van het milieu en de natuur. Of, beter nog, dat de kwaliteit van het menselijk welzijn en ecosystemen zelfs wordt bevorderd. Daarbij kijken we vooral naar de gevolgen van huidig handelen voor toekomstige generaties.

Een duurzame ontwikkeling van de maatschappij heeft veel gezichten:

  • sociaal, bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden,
  • natuurwetenschappelijk, bijvoorbeeld effecten op klimaat,
  • economisch, bijvoorbeeld ontwikkeling derdewereldlanden en opkomende economieën.

Hierbij gaat het altijd om het samenspel tussen markt, overheid en maatschappelijk middenveld. Deze instituties zijn bezig hun rol en verantwoordelijkheden te herijken. Zij zoeken in toenemende mate toenadering tot elkaar om in een context van duurzame ontwikkeling succesvol te blijven en hun maatschappelijke agenda's realiseren.

De faculteit Bètawetenschappen heeft een divers aanbod op het gebied van duurzame ontwikkeling. De actuele onderwerpen zijn op academisch niveau en variëren van energietransitie (van fossiele naar niet-fossiele energiedragers) tot dienstenlevering en productie zonder dat de mens en zijn omgeving hier nadeel van ondervindt.

Voor iedereen met belangstelling in duurzame ontwikkeling en productie, van beroepsmatig geïnteresseerden tot studenten uit andere studierichtingen die over de grenzen van hun vakgebied heen willen kijken.