Opening academisch jaar 2019-2020

ALG_OAJ_2019_head_large.jpg
Opening academisch jaar 2019-2020
De opening academisch jaar 2019-2020 van de Open Universiteit op 2 september 2019 vond plaats in de Gertrudiskapel in Utrecht en markeerde tevens de start van het zevende lustrum, 35 jaar Open Universiteit. Na het welkomstwoord door prof. dr. Theo J. Bastiaens, rector magnificus van de Open Universiteit, hield prof. dr. Willem Vermeend, hoogleraar Economie 4.0 bij de Open Universiteit, de hoofdrede, getiteld 'Klimaatbeleid: de aardbol kunnen we niet redden met belastingverhogingen, wel met slimme technologieën!' Een betoog voor een radicaal ander milieubeleid. Vervolgens reikte de rector magnificus voor de eerste keer de eretitel 'Ambassadeur van het jaar' uit waarna collegevoorzitter mr. Arent van der Feltz het afsluitende woord deed. Hierin pleitte hij voor samenwerking van onderwijsinstellingen voor een beter leven lang ontwikkelen-aanbod. De opening was via een 360 graden camera live te volgen op internet.

Veerkrachtige universiteit

Rector magnificus Theo Bastiaens deed het inleidende woord: 'We leiden als universiteit mensen op voor een onbekende toekomst. Met opleidingen van hoog academisch niveau, waaronder veel topopleidingen, die online, activerend en met contactmomenten worden aangeboden, ondersteund door technologische hulpmiddelen. En met steeds meer kortlopende programma’s die passen bij een leven lang ontwikkelen.

Met zinvol onderzoek moeten we die toekomst steeds een beetje beter maken dan vandaag. Dat lukt ons al 35 jaar, doordat wij als Open Universiteit flexibel op veranderingen reageren met innovatie. Veerkracht. Dat is ook wat moet worden bewerkstelligd bij studenten, op de Open Universiteit manier. Dat klinkt een beetje rebels. De Open Universiteit, rebel in het academische landschap!'

Milieubeleid moet radicaal anders

Willem Vermeend stelde in zijn rede dat we er met het huidige klimaatbeleid niet in zullen slagen om de wereldwijde klimaatdoelstelling, maximaal 2% opwarming van de aarde, te halen: 'In de meeste landen, waaronder Nederland, ligt de focus nu vooral op de kosten die overheden, bedrijven en burgers moeten maken. Deze leiden overal tot extra energieheffingen en andere lastenverzwaringen. Daardoor is er in veel landen weinig maatschappelijk draagvlak.' Hij pleitte ervoor nu breed te investeren in innovatieve technologie waarmee niet alleen de uitstoot van broeikasgassen snel kan worden teruggedrongen, maar ook de economie gestimuleerd wordt.

Samenwerking onderwijsinstellingen voor beter LLO-aanbod

Na de keynote van Vermeend, gaf collegevoorzitter Arent van der Feltz de afsluitende rede. Hij pleitte voor intensievere samenwerking van onderwijsinstellingen voor een leven lang ontwikkelen-aanbod dat beter aansluit op de behoefte. 'Er is een grote noodzaak aan specifiek leven lang ontwikkelen-aanbod, met een eigen vorm, omvang en inhoudelijke samenstelling. Onderwijsinstellingen, publiek en privaat en van alle niveaus, moeten intensiever gaan samenwerken met het oog op het combineren van cursussen van diverse onderwijsaanbieders in één programma, kwaliteitscriteria, erkenning en het delen van faciliteiten.'

Ambassadeur van het jaar

Tijdens de viering reikte de rector magnificus voor de eerste keer de eretitel 'Ambassadeur van het jaar' uit aan een (oud-)student die opvalt door zijn of haar inzet voor de Open Universiteit en zijn/haar medestudenten. Deze eer viel te beurt aan dr. Dennis von Bergh, alumnus Managementwetenschappen die aan de Open Universiteit afstudeerde en daarna promoveerde op het onderwerp wachttijden voor consumenten.

Tijdens zijn studie (2005 tot 2010), tijdens zijn promotietraject (2010 tot 2015), en als alumnus heeft Von Bergh op vele manieren laten merken dat hij de OU een warm hart toedraagt.

Opening terugkijken

Kijk de opening academisch jaar 2019-2020 hieronder terug.

De opname op YouTube is met een 360 graden-camera genomen. Zo kun je (met de muis) in de kapel waarin de opening plaatsvond, rondkijken.

Eerdere openingen academisch jaar