ALG_Promoveren_10244_head_large.jpg
Ingangseisen

Voor wie is promoveren bij de faculteit Psychologie bedoeld?

Veelbelovende studenten of afgestudeerden van de OU kunnen door de wetenschappelijke staf worden benaderd met de vraag of ze al eens aan promoveren hebben gedacht. Maar promoveren aan de faculteit Psychologie is ook mogelijk voor mensen die buiten de OU hun opleiding hebben gevolgd.

Ingangseisen

Voor aanvragers voor buitenpromovendus-trajecten hanteren wij in principe het criterium dat voor de master- of doctoraal afstudeerscriptie van de academische studie Psychologie (of daaraan gerelateerd) het cijfer 8 is behaald (tenzij er goede gronden waren voor een 7). Dat cijfer geeft ons een indicatie van de onderzoekskwaliteiten van de student.

Het promotieonderzoek dat de student zal gaan doen, moet een empirisch-psychologisch onderzoek zijn. De resultaten ervan moeten de wetenschap (en natuurlijk ook de promovendus) verder brengen. Deze vooruitgang zal zichtbaar moeten zijn in de publicaties waarop de dissertatie steunt. Een promovendus zal daarom in het promotietraject ook enkele Engelstalige artikelen moeten schrijven die publicabel zijn in internationale peer-reviewed tijdschriften (voor een proefschrift zijn dit al gauw 4 Engelstalige artikelen). Een grondige kennis van het Engels is dus noodzakelijk.

Daarnaast verwachten we dat een buitenpromovendus ook echt voldoende tijd kan besteden aan het onderzoek. Dat betekent dat er wekelijks toch zo'n drie dagen beschikbaar moeten zijn om te spenderen aan de promotie.