ALG_Promoveren_10244_head_large.jpg
Wat bieden wij?
Aan een promotietraject van een buitenpromovendus gaat een fase van zoeken en afstemmen vooraf. De promovendus heeft twee zaken nodig om te kunnen starten: een onderzoeksonderwerp dat aansluit bij de onderzoeksthema's van de faculteit en een hoogleraar, die het onderzoek wil en kan begeleiden als promotor.

Eerste fase: het maken van een goed onderzoeksvoorstel

Hierin beschrijft de promovendus welke onderzoekvragen hij of zij wilt gaan beantwoorden en welke deelstudies daarvoor uitgevoerd moeten gaan worden. Bij het maken van een dergelijk plan wordt de promovendus door ons begeleid. Als zo'n voorstel goed genoeg (en haalbaar) is, volgt er een officiële beoordeling van het plan door de faculteit.

Tweede fase: uitvoering

Bij goedkeuring kan de promovendus dat plan vervolgens verder gaan uitvoeren. De begeleiding bij zo'n traject (zowel voor het maken van een plan, als bij de uitvoering) wordt door ons geleverd. Voor het maken van een goed plan krijgt de buitenpromovendus zo'n 6 maanden tijd, de uitvoering van het promotietraject duurt al gauw zo'n 4 jaar.

Kosten

Kosten voor begeleiding en digitale bibliotheekvoorzieningen zijn gratis, mits we de expertise kunnen bieden om het traject te begeleiden. De kosten die overblijven, zijn de kosten voor het doen van onderzoek (data-verzameling, reiskosten), en eventueel kosten voor aanvullende scholing. Veel buitenpromovendi kunnen hun onderzoek (deels) onderbrengen bij hun werk en de werkgever kan dan soms ook een deel van de onderzoekskosten vergoeden.

Graduate School

Promovendi bij de Open Universiteit worden lid van de Open Universiteit Graduate School. OUGS is een thuishaven voor promovendi, hun promotores en begeleiders. De OUGS organiseert onder andere workshops en trainingen voor promovendi.

Verdere informatie en contact

Voor promoveren bij de faculteit Psychologie kunt u contact opnemen met mw. prof. dr. C. Bolman.