Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Promoveren
U bent afgestudeerd in de psychologie (of daaraan verwant) en wilt ook een promotietraject starten? Dat kan. Onze faculteit doet onderzoek in diverse onderzoeksgebieden binnen de psychologie. De faculteit telt circa 60 onderzoekers die als hoogleraar, universitair hoofddocent, universitair docent of assistent in opleiding (AiO) zijn aangesteld.

Een belangrijk deel van de onderzoeksactiviteit binnen de faculteit is gericht op het verkrijgen van de graad van doctor. Daarvoor moet de onderzoeker gedurende een aantal jaren een groot onderzoeksproject voltooien en daarover een dissertatie publiceren. Promotieonderzoek vindt altijd plaats onder verantwoordelijkheid van een hoogleraar, de promotor, vaak aangevuld met een co-promotor. Promovendi worden als hun onderzoeksvoorstel eenmaal is goedgekeurd ook lid van de Open Universiteit Graduate School (OUGS).

Ingangseisen

Voor wie is promoveren bij de faculteit Psychologie bedoeld? Veelbelovende studenten of afgestudeerden van de OU kunnen door de wetenschappelijke staf worden benaderd met de vraag of ze al eens aan promoveren hebben gedacht. Maar promoveren aan de faculteit Psychologie is ook mogelijk voor mensen die buiten de OU hun opleiding hebben gevolgd.
Voor aanvragers voor buitenpromovendus-trajecten hanteren wij in principe het criterium dat voor de master- of doctoraalafstudeerscriptie van de academische studie Psychologie (of daaraan gerelateerd) het cijfer 8 is behaald (tenzij er goede gronden waren voor een 7). Dat cijfer geeft ons een indicatie van de onderzoekskwaliteiten van de student.

Het promotieonderzoek dat de student zal gaan doen, moet een empirisch-psychologisch onderzoek zijn. De resultaten ervan moeten de wetenschap (en natuurlijk ook de promovendus) verder brengen. Deze vooruitgang zal zichtbaar moeten zijn in de publicaties waarop de dissertatie steunt. Een promovendus zal daarom in het promotietraject ook enkele Engelstalige artikelen moeten schrijven die publicabel zijn in internationale peer-reviewed tijdschriften (voor een proefschrift zijn dit al gauw 4 Engelstalige artikelen).

Daarnaast verwachten we dat een buitenpromovendus ook echt voldoende tijd kan besteden aan het onderzoek. Dat betekent dat er wekelijks toch zo'n drie dagen beschikbaar moeten zijn om te spenderen aan de promotie.

Procedure

Procedure buitenpromovendi

Aan een promotietraject van een buitenpromovendus gaat een fase van zoeken en afstemmen vooraf. De promovendus heeft twee zaken nodig om te kunnen starten: een onderzoeksonderwerp dat aansluit bij de onderzoeksthema's van de faculteit en een hoogleraar, die het onderzoek wil en kan begeleiden als promotor.

De eerste stap in een buitenpromovendus traject betreft het maken van een goed onderzoeksvoorstel. Hierin beschrijft de promovendus welke onderzoekvragen hij of zij wilt gaan beantwoorden en welke deelstudies daarvoor uitgevoerd moeten gaan worden. Bij het maken van een dergelijk plan wordt de promovendus door ons begeleid. Als zo'n voorstel goed genoeg (en haalbaar) is, volgt er een officiële beoordeling van het plan door de faculteit . Bij goedkeuring kan de promovendus dat plan vervolgens verder gaan uitvoeren. De begeleiding bij zo'n traject (zowel voor het maken van een plan, als bij de uitvoering) wordt door ons geleverd. Voor het maken van een goed plan krijgt de buitenpromovendus zo'n 6 maanden tijd, de uitvoering van het promotietraject duurt al gauw zo'n 4 jaar.

Wat bieden wij

Aan een promotietraject van een buitenpromovendus gaat een fase van zoeken en afstemmen vooraf. De promovendus heeft twee zaken nodig om te kunnen starten: een onderzoeksonderwerp dat aansluit bij de onderzoeksthema's van de faculteit en een hoogleraar, die het onderzoek wil en kan begeleiden als promotor.

De eerste stap in een buitenpromovendus traject betreft het maken van een goed onderzoeksvoorstel. Hierin beschrijft de promovendus welke onderzoekvragen hij of zij wilt gaan beantwoorden en welke deelstudies daarvoor uitgevoerd moeten gaan worden. Bij het maken van een dergelijk plan wordt de promovendus door ons begeleid. Als zo'n voorstel goed genoeg (en haalbaar) is, volgt er een officiële beoordeling van het plan door de faculteit . Bij goedkeuring kan de promovendus dat plan vervolgens verder gaan uitvoeren. De begeleiding bij zo'n traject (zowel voor het maken van een plan, als bij de uitvoering) wordt door ons geleverd. Voor het maken van een goed plan krijgt de buitenpromovendus zo'n 6 maanden tijd, de uitvoering van het promotietraject duurt al gauw zo'n 4 jaar.

Kosten voor begeleiding en digitale bibliotheekvoorzieningen zijn gratis, mits we de expertise kunnen bieden om het traject te begeleiden. De kosten die overblijven, zijn de kosten voor het doen van onderzoek (data-verzameling, reiskosten), en eventueel kosten voor aanvullende scholing. Veel buitenpromovendi kunnen hun onderzoek (deels) onderbrengen bij hun werk en de werkgever kan dan soms ook een deel van de onderzoekskosten vergoeden.

Kosten voor begeleiding en digitale bibliotheekvoorzieningen zijn gratis, mits we de expertise kunnen bieden om het traject te begeleiden. De kosten die overblijven, zijn de kosten voor het doen van onderzoek (data-verzameling, reiskosten), en eventueel kosten voor aanvullende scholing. Veel buitenpromovendi kunnen hun onderzoek (deels) onderbrengen bij hun werk en de werkgever kan dan soms ook een deel van de onderzoekskosten vergoeden.

Verdere informatie en contact

Voor promoveren bij de faculteit Psychologie kunt u contact opnemen met mw. prof. dr. L. Lechner.

Afgeronde promotietrajecten

De afgelopen jaren zijn de volgende promotieprojecten zijn afgerond.

 • 9 februari 2018
  Tom Platteau
  Titel proefschrift: 'How to improve HIV prevention? Development, implementation and evaluation of combination prevention interventions among key populations'
  Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen
  Promotor: prof. dr. J.J.D.M. van Lankveld
  Co-promotor: dr. E. Florence (Institute of Tropical Medicine)
  Zie persbericht.
 • 26 februari 2016
  Petra de Bil
  Titel proefschrift: 'Tune in, or be left out: the role of social tuning in group formation processes during the first year of secondary school'
  Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen
  Promotor: prof. dr. R.W.J.V. van Hezewijk
  Co-promotor: dr. T.D.V. Verheggen
  Persbericht: 'Afstemmen van gedrag helpt leerling sociale uitsluiting te voorkomen'
  Bekijk de video
 • 11 december 2015
  Niels Jacobs
  Titel proefschrift: 'Online pestkoppenstoppen: development and evaluation of an online computer-tailored intervention for low-educated cyberbullying victims'
  Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen
  Promotor: prof. dr. L. Lechner
  Co-promotores: dr. F. Dehue en dr. T. Völlink
  Persbericht: 'Promovendus ontwikkelt en evalueert online anti-cyberpestprogramma'
  Bekijk de video
 • 20 november 2015
  Roelie Mulder
  Titel proefschrift: 'Workplace mobbing: toward a better understanding of bystander behavior'
  Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen
  Promotor: prof. dr. K. van Dam
  Co-promotores: dr. A.E.R. Bos en dr. W.J. Pouwelse
  Persbericht: 'Onderzoek naar houding van omstanders bij pesten op het werk'
  Bekijk de video
 • 23 oktober 2015
  Stijn Friederichs
  Titel proefschrift: 'The I Move project'
  Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen
  Promotores: prof. dr. L. Lechner
  Co-promotores: dr. A. Oenema en dr. C.A.W. Bolman
  Persbericht: 'Online personal coach leidt tot meer lichaamsbeweging'
  Bekijk de video
 • 9 oktober 2015
  Bram Brouwer
  Titel proefschrift: 'De mythe van de rode bloedcel'
  Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen
  Promotores: prof. dr. R.W.J.V. van Hezewijk en prof. dr. H. Kuipers (Universiteit Maastricht)
  Co-promoter: dr. W. Burgerhout (Hogeschool Utrecht)
  Persbericht: ‘Geen wetenschappelijk bewijs dat epo op hoog sportief niveau werkt'
  Bekijk de video
 • 11 september 2015
  Jannes Eshuis
  Titel proefschrift: 'Bridging the gap, an ecological approach to mind and culture'
  Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen
  Promotor: prof. dr. R.W.J.V. van Hezewijk
  Co-promotor: dr. T.D.V. Verheggen
  Persbericht: 'Onderzoeker: wij zijn meer dan ons brein'
  Bekijk de video
 • 28 mei 2015
  Irina Nikolova
  Titel proefschrift: 'Professional learning and occupational well-being in times of job restructuring: towards a better understanding of concepts and relationships'
  Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen
  Promotores: prof. dr. K. van Dam en prof. dr. H. De Witte
  Co-promotor: dr. J.M.E. van Ruysseveldt
  Persbericht: 'Werkstress en werkplekleren in tijden van herstructurering'
  Bekijk de video
 • 9 januari 2015
  Denise Peels
  Titel proefschrift: 'Promoting physical activity of people aged over fifty'
  Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen
  Promotores: prof. dr. L. Lechner en prof. dr. H. de Vries (Universiteit Maastricht)
  Co-promotor: dr. C.A.W. Bolman
  Persbericht: 'Online beweegprogramma Actief Plus vermindert chronische aandoeningen'
  Bekijk de video