Over_Bestuur_10502_head_large.jpg
College van bestuur
Het College van bestuur is belast met het bestuur en beheer van de Open Universiteit. Taken van het College van bestuur zijn onder meer: het vaststellen van het instellingsplan en de prestatieafspraken, het vaststellen van de begroting en de jaarrekening, het vaststellen van de onderwijs- en examenregeling en het vaststellen van het bestuurs- en beheersreglement. In meer algemene zin stelt het College van bestuur de kaders vast, waarbinnen de organisatorische eenheden van de Open Universiteit werken.

Samenstelling College van bestuur

Per 1 januari 2019 wordt het College van bestuur gevormd door:

  • Collegevoorzitter mr. Arent van der Feltz
  • Rector magnificus prof. dr. Theo Bastiaens

CV Arent van der Feltz

Mr. A.D. (Arent) van der Feltz (Den Haag, 1960) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en internationaal recht aan de Université Paris II. Na een aantal jaren als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek in Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten haalde hij in 1992 zijn MBA bij INSEAD in Fontainebleau. Vervolgens werkte hij bij Philips en bij bedrijven op het gebied van telefonie, televisie en internet namelijk UPC, Libertel (later Vodafone) en Essent Kabelcom (later Ziggo) met verantwoordelijkheden voor strategie, marktontwikkeling, planning en marketing. Van 2007 tot 2015 was van der Feltz bij Ziggo als lid van de directie verantwoordelijk voor corporate development, legal, regulatory en public affairs. Zie uitgebreid cv Arent van der Feltz.

CV Theo Bastiaens

Prof. dr. Theo J. Bastiaens (Heerlen, 1968) studeerde na de pabo in Heerlen Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1997 aan de Universiteit Twente op 'Working and Learning with Electronic Performance Support Systems'. Als universitair docent maakte hij in 1998 de overstap van Twente naar de Open Universiteit. Hij werd in 2002 universitair hoofddocent en vanaf 2006 bekleedde hij in deeltijd de leerstoel Didactiek van nieuwe media. Sinds 2006 is Bastiaens ook aan de FernUniversität in Hagen verbonden als hoogleraar Mediendidaktik. Hij heeft een groot aantal wetenschappelijke bijdragen geleverd op het terrein van online leren.

Van 2006 tot 2010 was hij bij de FernUniversität directeur van het Institute of Educational Science and Media Research en vervolgens van 2010 tot 2012 decaan van de faculteit van Cultuur- en Sociale Wetenschappen. Van maart 2016 tot december 2018 was Bastiaens als vice-president voor digitalisering en internationalisering lid van het College van bestuur van de FernUniversität.

Verder is Theo Bastiaens onder meer lid van de supervisory board van de European Association for Distance Teaching Universities (EADTU), hoofdredacteur van het nieuwe wetenschappelijke tijdschrift Open Education Studies en lid van de wetenschappelijke redactieraad van tijdschriften als Computers in Human Behavior, Studies in Educational Evaluation en E-learning and Education (E-LEED). Hij is ook voorzitter van het executive committee van de internationale conferentie Ed-Media/Innovate Learning.

Contactgegevens College van bestuur

e-mail: cvb@ou.nl
telefoon: 045 - 576 24 16