Gezondheidswetenschappen is een breed en snel veranderend vakgebied. De centrale vraag is: hoe kun je bijdragen aan gezondheidsbevordering en een effectieve gezondheidszorg?

Publieke gezondheid, zorg, innovaties en digitalisering

Om die vraag te beantwoorden, richten wij ons onderwijs en onderzoek op innovaties en digitalisering in de publieke gezondheid en zorg. In ons onderwijs leidt die focus tot innovatieve cursussen over bijvoorbeeld over het gebruik van intervention mapping bij het ontwikkelen van interventies, over de toepassing van eHealth, over de rol van informatica en data science, over de betekenis van digitale innovaties vanuit managementperspectief, over de juridische aspecten of over het belang van governance, beleid en kwaliteitszorg.

Multidisciplinair

Ook in onze onderzoeksprojecten staat de combinatie publieke gezondheid en zorg, innovatie en digitalisering (e-health) centraal. De projecten worden multidisciplinair aangepakt, waarbij we expertise vanuit verschillende faculteiten van de Open Universiteit inschakelen. Ons onderzoek richt zich op deze thema’s:

  • oorzaken, diagnose, prognose en de omgang van/met ziekten op populatieniveau
  • preventie, monitoring en verbetering van de volksgezondheid 
  • inrichting, structuur en financiering van gezondheidszorg

Lees meer over: