PSY_AlgPsychologie_head_large.jpg

Theorie, methoden en statistiek

De vakgroep Theorie, methoden en statistiek richt zich in haar onderwijs en onderzoek op het hele traject van goede psychologische wetenschap: van wetenschapsfilosofie en theorievorming via methodologie naar analyse en rapportage.

Onderzoek: methoden en meta-wetenschap

De vakgroep richt zich in de eerste plaats op nieuwe onderzoeksmethoden en inzichten: het bevorderen van de verspreiding, de adoptie en de implementatie ervan. Ten tweede richt de vakgroep zich op meta-wetenschap. Bijvoorbeeld prescriptieve en descriptieve vraagstukken rondom de 'methods and practices' van de wetenschap(per), theorie-constructie en evaluatie, en de (evaluatie van) werkingsmechanismen van therapieën en interventies.

Lees meer over ons onderzoek

Onderwijs: vakgroep- en faculteitsoverstijgend

Het onderwijs dat de vakgroep ontwikkelt is erop gericht studenten op te leiden tot goede psychologische wetenschappers. Dat wil zeggen wetenschappers met een stevige theoretische basis, veel bagage op het terrein van methoden en statistiek, een kritische wetenschappelijke attitude en uitstekende academische vaardigheden. 

De vakgroep

  • bewaakt binnen de psychologieopleidingen de leerlijnen onderzoek en academische vorming;
  • ontwikkelt cursussen;
  • ontwikkelt een minor voor alle bachelorstudenten Psychologie.

De vakgroep draagt ook bij aan de premasters van de masteropleidingen Gezondheidswetenschappen en Onderwijswetenschappen.

Meer informatie over het onderwijs van de faculteit is te vinden onder studieaanbod op deze website.

Publicaties

Onze wetenschappelijke en vakpublicaties vindt u in de research database van de Open Universiteit.