null Gratis beschikbaar: app voor feedback en reflectie bij online samenwerkend leren

OW_FROCOLE_12729_head_large.jpg
Gratis beschikbaar: app voor feedback en reflectie bij online samenwerkend leren
Bij samenwerkend leren heb je altijd te maken met groepsdynamiek. Iedereen kent bijvoorbeeld het fenomeen van de free rider: iemand die niets bijdraagt. De Open Universiteit heeft een app ontwikkeld om online samenwerkend leren te ondersteunen. De groepsleden geven en krijgen feedback op het samenwerken, zowel individueel als op groepsniveau. De feedback wordt gevisualiseerd in diagrammen en kan zo dienen als input voor reflectie over het samenwerken. De app is sinds 1 mei gratis te downloaden.

Doel: interactie versterken en problemen voorkomen

FROCOLE staat voor Feedback en Reflectie in Online COllaboratief Leren. De app is bedacht en ontwikkeld door Karel Kreijns, Maartje Henderikx en Wim van der Vegt van de Open Universiteit. Doel van de app is de sociale interactie tussen studenten bij het online samenwerken versterken en de groepsdynamische problemen die vaak tijdens (online) CSCL-situaties ontstaan voorkomen. Zo blijven studenten ook tijdens langere periodes van samenwerken gemotiveerd en wordt de kans op uitval tot een minimum beperkt.

Samenwerking zichtbaar maken in diagrammen

Screenshot met radardiagram en feedbackmenu
Als student geef je in de app jezelf en de groepsgenoten feedback op een aantal criteria die te maken hebben met samenwerkend leren en met groepsdynamica. Denk bijvoorbeeld aan betrouwbaarheid, behulpzaamheid, vriendelijkheid of productiviteit. De feedback wordt zichtbaar in twee radardiagrammen, één op individueel niveau en één op groepsniveau. In de eerste diagram zie je de feedback die je aan jezelf en aan anderen hebt gegeven en de gemiddelde feedback die jij en de anderen hebben ontvangen. Hebben anderen een ander beeld van jou dan jijzelf? Zijn er groepsleden die jij heel anders beoordeelt dan de anderen? Allemaal aanknopingspunten voor een reflectiegesprek. In het tweede diagram zie je de feedback op de groep als geheel: jouw beoordeling en de gemiddelde beoordeling van de groepsgenoten over de groep. Tijdens de groepsoverleggen kan dat weer aanleiding zijn om te reflecteren op het functioneren van de groep als geheel.

Gebruikerservaringen van studenten in drie pilots

De app is als pilot ingezet bij cursussen van Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit. (De derde pilot loopt nog.) Studenten vinden de app over het algemeen nuttig, waardevol en gemakkelijk te gebruiken voor het geven van feedback. Het gebruik van de app maakte het reflecteren op het groepsproces makkelijker en studenten werden zich meer bewust van hun functioneren in de groep. De pilots maakten ook duidelijk hoe belangrijk het is om de studenten van tevoren goed in te lichten over het doel en nut van de app. Dat was aanleiding voor het ontwikkelteam om over het gebruik van de app naast de standaardhandleiding ook een korte handleiding én korte instructiefilmpjes te maken.

Op twee manieren in te zetten

Als docent kun je de app op twee manieren gebruiken, afhankelijk van wat het beste past in jouw onderwijscontext. Je kunt hem in een cursus ter beschikking stellen en studenten de app naar eigen goeddunken laten gebruiken. En je kunt het gebruik van de app integreren in het cursusontwerp met of zonder docentbegeleiding. In alle gevallen is het belangrijk dat je de betekenis van door jou geselecteerde feedbackcriteria voor iedereen duidelijk maakt. Voor studenten is het verder wenselijk dat feedback en reflectie een regelmatig terugkerend gespreksonderwerp is tijdens groepsbijeenkomsten. Daarbij kun je de radardiagrammen als uitgangspunt nemen.

Gratis beschikbaar

De FROCOLE app is ontwikkeld door de Open Universiteit en mede gefinancierd door het Ministerie van OCW (Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs). Om de app te kunnen gebruiken moet de onderwijsinstelling een FROCOLE-omgeving inrichten. Zowel de app als de omgeving zijn ontwikkeld als open source en alle informatie hierover is te vinden op de website. De app zelf is voor studenten en docenten te downloaden via de Google Play Store of de Apple Store. Momenteel wordt gewerkt aan een Engelse versie, waarna de app ook in internationale appstores beschikbaar komt.

Kijk voor meer informatie op de projectwebsite van FROCOLE.