Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
CW_OverOnderzoek_head_large.jpg
Over ons onderzoek
Cultuur is geen vanzelfsprekend en statisch gegeven. Cultuur wordt voortdurend overdacht, herijkt en opnieuw vormgegeven. Mede door de globalisering en digitalisering is het tempo waarin dit gebeurt veel hoger dan voorheen, of het wordt in ieder geval als zodanig ervaren. We beseffen ons steeds meer dat de culturele grondslagen van ons denken en handelen minder onaantastbaar zijn dan gedacht en dat ze dus onderwerp van discussie kunnen zijn. De aan cultuuruitingen toegekende waarden zijn niet universeel. Ze kunnen variëren per geografisch of ideologisch gedefinieerde bevolkingsgroep. Ook de geschiedenis leert dat waarden continu aan verandering onderhevig zijn.

De bestudering van dit complexe mechanisme van cultuur en haar geschiedenis vormt de kern van het onderzoek op het wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen. De kennis, inzichten en expertise van de vier disciplines die het cluster Cultuurwetenschappen omvat - filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis en letterkunde - worden ingezet voor een interdisciplinaire bestudering van cultuurhistorische vraagstukken.

Onderzoeksmeerjarenplan 2015-2020 Cultuurwetenschappen

Onderzoeksthema's

Elke discipline heeft het overkoepelende thema Waarde en waardering van cultuur vertaald naar een of meer subthema’s. Deze subthema’s zijn:

  • Beeldvorming en identiteit (discipline Kunstgeschiedenis)
  • Cultuurbemiddeling en cultuurparticipatie (discipline Letterkunde)
  • Literatuur als sociaal en esthetisch discours (discipline Letterkunde)
  • Ruimten van de natiestaat (discipline Geschiedenis)
  • De wisselwerking tussen filosofie en wetenschap (discipline Filosofie)
  • Het wijsgerige denken over mens en cultuur (discipline Filosofie)

Projecten

C. Coenen
Embedding Embodied Cognition? Merleau-Ponty, Descartes, and the Contemporary Embodied-Cognition Debate
Promotor: Prof. dr. C.R. Palmerino

M.F.A. Dickhaut
Onderwerp: Limburgse kunst(enaars) en de Limburgse identiteit tijdens de wederopbouwperiode (1945-1965)
Promotor: Prof. dr. L.H.M. Wessels

L. van Empelen
Onderwerp: De ontwikkeling van het realistische stadsportret van de Heilige stad Jeruzalem 1470-1550
Promotor: Prof. dr. P.B.M. van den Akker

M.G.J. Hendriks
Onderwerp: Isaac van Geelkercken (1651-1672). Een Gelders landmeter, cartograaf en vestingingenieur in Noorwegen
Promotor: Prof. dr. L.H.M. Wessels

F.M. van den Heuvel
Onderwerp: Overstromingsrampen, ijsvloeden en omgangsstrategieën in 's-Hertogenbosch 1740-1995
Promotor: Prof. dr. L.H.M. Wessels
Co-promotor: dr. A. Bosch

C.M.H. Hoppenbrouwers-Hofman
Onderwerp: Door een Hollandse bril. Het Duitsland-beeld van Nederlandse reizigers tussen 1750-1914
Promotor: Prof. dr. L.H.M. Wessels

A.J. Karbaat
Onderwerp: De polder, het water en de wederopbouw. De veranderende wereld van de Hoeksche Waard na de Watersnoodramp van 1953 tot de definitieve ontsluiting in 1969
Promotor: Prof. dr. W.J.H. Furnée

H. van der Molen
Onderwerp: Drachten van plattelandsdorp naar dynamisch streekcentrum. Ontwikkelingen van 1945-1985
Promotor: Prof. dr. L.H.M. Wessels
Co-promoter: Dr. F. Inklaar

A.H.M. van Oeffelt
Onderwerp: Abt Nicolaas Heyendal en de Continuatio Annalium Rodensium
Promotor: Prof. dr. L.H.M. Wessels

L. Overpelt
Onderwerp: Vasari's Enterprise. Daily Practice and the Representation of a Painter's Workshop in Sixteenth-Century Florence
Promotor: Prof. dr. P.B.M. van den Akker

T. Wassenberg
Onderwerp: Leven en werk van Jacobus Blauw (1759-1829). Een biografie.
Promotor: Prof. dr. L.H.M. Wessels
Co-promotor: dr. M.J. van der Burg

J.R. Wolterink
Onderwerp: Spelen met de Middeleeuwen: games en digitale Middeleeuwse werelden
Promotor: Prof. dr. P.B.M. van den Akker

W.H. de Zoete-van der Hout
Onderwerp: Pappen en nathouden. De ontwikkeling van het verpleegstersberoep tussen 1880-1940
Promotor: Prof. dr. W.J.H. Furnée

Promovendus:

F. van Caspel
Onderwerp: With Darwin in Mind
Promotor: Prof. dr. C.R. Palmerino

Samenwerking

Samenwerking Open Universiteit en Van Abbemuseum

De samenwerking tussen de Open Universiteit en het Van Abbemuseum stoelt op de gedeelde interesse in de geschiedenis van het museale verzamelen.

De Open Universiteit heeft in 1992-1993 het eerste Nederlandstalige museumhistorische overzichtswerk voor haar studenten ontwikkeld: Ellinoor Bergvelt, Debora Meijers en Mieke Rijnders (red.), Verzamelen. Van rariteitenkabinet tot kunstmuseum (Heerlen/Houten 1993), dat inmiddels in een derde, herziene editie is verschenen onder de titel Kabinetten, galerijen en musea. Het verzamelen en presenteren van naturalia en kunst van 1500 tot heden (2005 en 2013). Sinds 2014 verzorgt de Open Universiteit een Mastercursus Kunsthistorisch ordenen met een onderzoekspracticum rond de collectie van het Van Abbemuseum: Collectie in context.

Het Van Abbemuseum verricht en stimuleert – als een van de eerste musea voor moderne en hedendaagse kunst in Nederland – onderzoek naar de eigen museumgeschiedenis en publiceert met enige regelmaat de resultaten daarvan, met als basisstudie René Pingens Dat museum is een mijnheer. De geschiedenis van het Van Abbemuseum 1936-2003, Eindhoven/Amsterdam 2005. Meer recent werden de resultaten van de presentatiemodellen Living Archive en Plug In gepubliceerd in Christiane Berndes, Charles Esche, Diana Franssen e.a., Plug In to Play, Eindhoven 2009.

In 2019 verscheen het boek Het Levend Museum van Jean Leering 1964-1973. Dit boek is het resultaat van een onderzoek dat Maria Hermanussen op basis van een project-outline van Diana Franssen (Van Abbemuseum) en Mieke Rijnders (Open Universiteit, Faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen) uitvoerde in opdracht van de Open Universiteit en in nauwe samenwerking met het Van Abbemuseum in Eindhoven. Het Levend Museum van Jean Leering 1964-1973 past bij deze interesse in de geschiedenis van het museum, een geschiedenis waarin de basis werd gelegd voor het actuele denken over de functie van het museum ten aanzien van de kunst en de kunstenaars, de maatschappelijke taak van het instituut en de manier waarop die vorm zou moeten krijgen. Download het E-book Het Levend Museum van Jean Leering 1964-1973