CW_Kunst_10365_head_large.jpg
Promoveren bij Cultuurwetenschappen
Een belangrijk onderdeel van de onderzoeksgemeenschap van de faculteit Cultuurwetenschappen wordt gevormd door ons groeiende aantal promovendi. In het najaar van 2020 zijn er 29 onderzoekers (8 interne, 2 promovendi met lerarenbeurs en 19 buiten promovendi). Als promovendus aan de faculteit Cultuurwetenschappen draag je bij aan de ontwikkeling en verbreding van kennis op het gebied van de cultuurwetenschappen.

Om bij ons te kunnen promoveren moet je onderzoeksplan nauw aansluiten bij het onderzoeksprogramma Cultuurwetenschappen en passen bij het onderzoek dat door onze staf wordt gedaan. Daarnaast geniet onderzoek dat interdisciplinair gestoeld is en de verbinding zoek met maatschappelijke debatten bij ons de voorkeur. Binnen de Open Universiteit als geheel zijn 'Digital, Accessible, Learning and Innovation' (DALI) belangrijke accenten in het onderzoek en het OU-brede interdisciplinaire onderzoeksprogramma 'Safety and resilience in Urban Environments' (De Veilige Stad) is een relevante context voor veel van het onderzoek binnen CW.