null Veel belangstelling voor Open Huis: Geweld tegen de politie

PSY_GeweldTegenPolitie_18841_head_large.jpg
Samenleving
Veel belangstelling voor Open Huis: Geweld tegen de politie
De vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie organiseerde op 10 april 2021 een online Open Huis met als thema 'Geweld tegen de politie'. In de media zie je regelmatig hoe daders en ook omstanders op een agressieve manier reageren tijdens politie-interventies. Ook in de wetenschap wordt steeds meer aandacht besteed aan oorzaken en gevolgen van conflicten tussen burgers en politie. Circa 80 personen hebben actief deelgenomen aan het online Open Huis.

Één thema vanuit drie perspectieven

Wat zijn de maatschappelijke tendensen die achter het geweld zitten? Welke factoren kunnen leiden tot conflictescalatie of juist de-escalatie? En wat is het effect van dit geweld op de gezondheid en welzijn van politieagenten? Zomaar wat vragen waar sociologisch en psychologisch onderzoek meer inzicht in kan bieden. Tijdens het Open Huis werd het centrale thema 'Geweld tegen de politie' vanuit drie verschillende perspectieven benaderd.

  • Een eerste perspectief werd geboden door Laura Keesman. Zij is promovendus in de culturele sociologie en deel van het Group Violence Research project aan de UvA en Amsterdam Institute for Social Science Research. Daarnaast is ze verbonden aan The Amsterdam Center for Conflict Studies (ACCS) en ze Visiting Research Fellow bij Victoria University, Melbourne, Australië. Momenteel doet zij onderzoek naar geweldsincidenten tegen en door politie. Laura gaf een introductie op het thema en beschreef Politie-ervaringen met geweld; het lezen van lichamen, tot gezamenlijke actie komen, en het risico van freezing.
    Bekijk de lezing
  • Dr. Lisa van Reemst bood een tweede perspectief op het centrale thema. Van Reemst is universitair docent Criminologie bij de VU en onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in Amsterdam. Zij beschreef reactiebeslissingen van politiemensen en het meemaken van agressie tijdens het werk.
    Bekijk de lezing
  • Rob Caluwaerts is student aan de Open Universiteit. Daarnaast is hij al meer dan tien jaar werkzaam bij de Belgische Geïntegreerde Politie. Eerder deed hij bij de Lokale Recherchedienst onderzoek naar feiten van brandstichting en oplichting. Momenteel onderzoekt hij als rechercheur bij de Federale Gerechtelijke Politie feiten van computercriminaliteit. Hij beschreef de impact die geweldsincidenten hebben op de persoon onder het uniform.
    Bekijk de lezing

Veel interesse in geweld tegen de politie

Er namen ongeveer 80 personen deel aan het online Open Huis. Velen participeerden actief door interessante vragen en opmerkingen te plaatsen in de chatbox, en ook door op elkaar te reageren. De chat was erg levendig en er waren zoveel vragen en opmerkingen, dat we na afloop tijd te kort hadden om alle vragen te beantwoorden. Er werd zeer positief gereageerd op de lezingen.

Bekijk de lezingen

Heb je het Open Huis gemist, en/of wil je de lezingen terugkijken? Hieronder kun je de drie afzonderlijke lezingen bekijken.

Laura Keesman: Politie-ervaringen met geweld; het lezen van lichamen, tot gezamenlijke actie komen, en het risico van freezing

Dr. Lisa van Reemst: Reactiebeslissingen van politiemensen en het meemaken van agressie tijdens het werk

Rob Caluwaerts: Geweld tegen politie: de impact onder het uniform

Eerdere Open Huizen