null Positieve reacties na Open Huis: De donkere kant van leiderschap

PSY_OpenHuis_AenO_2020_3_head_large.jpg
Positieve reacties na Open Huis: De donkere kant van leiderschap
De vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie organiseerde op 3 oktober 2020 een online Open Huis met als thema 'De donkere kant van leiderschap'. Leidinggevenden zijn van grote meerwaarde voor het functioneren van teams en het welbevinden van werknemers. Het komt echter ook voor dat leidinggevenden met bepaald gedrag hun teams juist schade toebrengen. Circa 200 personen hebben actief deelgenomen aan het online Open Huis.

Één thema vanuit drie perspectieven

Het centrale thema 'De donkere kant van leiderschap' is tijdens het Open Huis vanuit drie verschillende perspectieven benaderd.

  • Een eerste perspectief werd geboden door dr. Stacey Sanders. Zij heeft gewerkt aan de Rijksuniversiteit Groningen en is gepromoveerd op (on)ethisch leiderschap. Stacey gaf een introductie op het thema, gebruikmakend van wetenschappelijke literatuur. Ze beschreef onder andere wat de donkere kant van leiderschap precies inhoudt, en waarom leidinggevenden geneigd kunnen zijn tot destructief gedrag.
    Bekijk de lezing
  • Dr. Peter Anthonisse bood een tweede perspectief op het centrale thema. Hij is interim-, project- en verandermanager bij Exceptional, en gepromoveerd op misbruik van macht door managers. Peter heeft in zijn lezing aandacht besteed aan de rollen van leidinggevende die machtsmisbruik vertoont, de medewerker (het slachtoffer) en de organisatie. Hij ging daarbij ook in op diverse praktijkvoorbeelden.
    Bekijk de lezing
  • Drs. Jurn de Boer is assessmentpsycholoog bij Cubiks, PSI. Hij bood een derde perspectief vanuit zijn eigen werkterrein. Jurn vertelde met name wat zogenaamde 'red flags' zijn die kunnen duiden op destructief gedrag door leidinggevenden. Verder bood hij een inkijkje in de praktijk door te illustreren hoe deze red flags kunnen worden herkend bij leiderschap assessments.
    Bekijk de lezing

Veel interesse in de donkere kant van leiderschap

Er namen ongeveer 200 personen deel aan het online Open Huis. Velen participeerden actief door interessante vragen en opmerkingen te plaatsen in de chatbox. Er werd zeer positief gereageerd op de lezingen. Bijvoorbeeld: 'dit was echt 1.5 uur smullen', 'leerzaam', 'bijzonder waardevol' en 'zeer interessant'.

Bekijk de lezingen

Heb je het Open Huis gemist, en/of wil je de lezingen terugkijken? Hieronder kun je de drie afzonderlijke lezingen bekijken.

Stacey Sanders - De duistere kant van leiderschap: een introductie

Peter Anthonisse - Misbruik van macht door managers: een veelkoppig monster

Jurn de Boer - Red flags bij leiderschap assessments

Eerdere Open Huizen