MW_CareerResearch_12021_head_large.jpg
Career Research Network
Het Career Research Network is een netwerk van wetenschappers die onderzoek doen naar loopbaanontwikkeling.

Doel van het netwerk is:

  • krachten bundelen en verbindingen te versterken binnen een wetenschappelijke expertisegroep op het gebied van loopbaanontwikkeling, -begeleiding, -management
  • het onderzoek naar loopbanen beter zichtbaar maken
  • elkaar helpen met onderzoek en onderwijs en bij de uitwisseling van kennis en expertise met de praktijk, beleid en politiek

Het CRN is een initiatief van Marinka Kuijpers (Onderwijswetenschappen) en Judith Semeijn (Managementwetenschappen), beiden als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Open Universiteit. De groep bestaat inmiddels uit zo’n 30 aangesloten onderzoekers, en komt in wisselende samenstelling bij elkaar. We beogen nieuwe initiatieven voor onderzoek, maar ook samenwerking op bestaande projecten en met oog voor de actuele ontwikkelingen in beleid en praktijk.

Ga voor meer informatie naar de website van CRN.