ALG_VeiligeStad_UrbanSafety_15139_head_large.jpg
Welzijn van mensen in stedelijke omgevingen
Welzijn van mensen in stedelijke omgevingen

(thema 3)

Harald Vranken (INF) en Nele Jacobs (PSY)

Junior onderzoeker: Manuel Herrador

in dit project werken informatici en psychologen van de Open Universiteit samen met als uiteindelijk doel het welzijn van mensen in stedelijke omgevingen te verbeteren. Ze doen dat door enerzijds data te verzamelen over de omgeving en anderzijds te onderzoeken wat mensen van die omgeving vinden en hoe ze zich daarin voelen. Als je weet welke aspecten van een stedelijke omgeving het welzijn van mensen bevorderen, kun je gericht maatregelen nemen om hun welzijn te verbeteren.

Zie ook het nieuwsbericht: Hoe kan de stad mensen gelukkig maken?

 

Het project is medio 2019 beëindigd (einde financiering).

In het project is een sensor ontwikkeld die diverse omgevingsparameters meet en een bijbehorende webserver om de data op te slaan. Daarnaast is een app ontwikkeld waarmee proefpersonen gedurende een bepaalde periode een aantal malen bevraagd kunnen worden over hun wel-bevinden. De data van sensor en antwoorden van proefpersonen kunnen vervolgens aan elkaar gerelateerd worden. In het project hebben we een proof-of-concept van bovenstaande met een kleine set proefpersonen (nl. de projectleden zelf) laten zien.
Voor het beoogde vervolgonderzoek is helaas geen financiering gevonden.