PSY_OverOnderzoek_head_large.jpg
Over ons onderzoek

De faculteit Psychologie werkt met een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma The interaction between explicit and implicit strategies for behaviour.

Dit programma beschrijft de thema's waarmee de diverse onderzoekers zich bezighouden, waarover wordt gepubliceerd en waaraan in beginsel ook het promotieonderzoek is gekoppeld.

Het onderzoek wordt verricht binnen vier vakgroepen:

Daarnaast is er een sectie die zich bezighoudt met onderzoek en onderwijs op het gebied van de Algemene psychologie en Methoden en technieken.

Innovatie

Onze onderzoekers maken in toenemende mate gebruik van digitale toepassingen. Vragenlijsten via internet en psychologische interventies in de vorm van smartphone-applicaties zijn daar voorbeelden van. Daarnaast worden sociale media als Twitter, Hyves en Facebook in de praktijk steeds meer ingezet.

Organisatie

Psychologie telt circa 60 onderzoekers die als hoogleraar, universitair hoofddocent, universitair docent of promovendus zijn aangesteld. Een deel van de wetenschappelijke staf neemt plaats in de onderzoekscommissie, een adviesorgaan voor het onderzoeksbeleid van de faculteit.
De onderzoekers komen regelmatig samen tijdens onderzoeksbijeenkomsten waar o.a. de presentatie van onderzoeksresultaten centraal staat.

Onderzoekscommissie

De onderzoekscommissie houdt zich bezig met het onderzoeksbeleid van de faculteit. Zij beoordeelt en faciliteert nieuwe initiatieven. Zij promoot tevens onderzoeksactiviteiten van onderzoekers. De commissie bestaat uit:

Naast de facultaire onderzoekcommissie, kent de Open Universiteit een commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO).

Oraties

2017

2016

2013

2012

 • 14 september 2012
  Karen van Dam
  Oratie 'In beweging: over het aanpassingsvermogen en persoonlijk ondernemerschap van werknemers in dynamische werksituaties'
  Faculteit Psychologie
  Voorzitter: prof. mr. A. Oskamp
  Bekijk de video

 • 22 juni 2012
  Jacques van Lankveld
  Oratie 'Het onbewuste in de klinische psychologie opnieuw beschouwd: onbewust onbekwaam?'
  Faculteit Psychologie
  Voorzitter: prof. dr. R.W.J.V. van Hezewijk