NW_PlasticSoup_11419_head_large.jpg
Plastics in rivieren
In het LimburgHUIS in de GaiaZOO laten we zien hoe we samenwerken om de rivieren in Nederland schoner te krijgen. Het project LIVES (Litter Free Rivers and Streams) richt zich op het terugdringen van plastic afval in de Maas.

LIVES bevordert milieuvriendelijke, grensoverschrijdende samenwerking door tien projectpartners uit de hele Euregio Maas-Rijn bij elkaar te brengen. Centraal bij het project staan een uitgebreide analyse van de huidige afvalsituatie in de rivier, maatregelen om de hoeveelheid afval terug te dringen, waaronder bewustwordingscampagnes en de installatie van vijf verschillende soorten plasticvangers, en institutionele afspraken om de duurzaamheid van het project te waarborgen. Er bestaan weliswaar al diverse initiatieven op lokaal niveau, maar LIVES wil een meer coherente grensoverschrijdende aanpak stimuleren, waarbij ook gekeken wordt naar de bredere impact die afval heeft op de Maas.
Lees meer over het project op de LIVES-projectsite.

Bronnen van plastic

Plastic in het milieu komt uit vele bronnen.

Die bron kan ook uit onverwachte hoek komen. Bandenslijtstof is bijvoorbeeld een van de grootste bronnen van microplastics. Het onderzoek dat wij daarnaar hebben uitgevoerd staat ook in de National Geographic.

Lees ook:

 

Projectpartners en -financiering

Het LIVES-project bestaat uit een brede alliantie tussen regionale overheden en stakeholders:

Provincie van Limburg (NL) | Waterschap Limburg (NL) | Rijkswaterstaat-Ministerie van Infrastructuur en Water (NL) | Vlaamse Milieumaatschappij (BE) | Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (BE) | Vlaamse Waterwegen NV (BE) | Waterschap Eifel-Rur (GER) | Zuyd Hogeschool (NL) | Open Universiteit (NL) | RWTH Aachen Universiteit (GER)

Project LIVES is gefinancierd binnen het Interreg V programma, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma.