NW_PlasticSoup_11419_head_large.jpg
Plastics in rivieren
In het LimburgHUIS in de GaiaZOO laten we zien hoe we samenwerken om de rivieren in Nederland schoner te krijgen. Het project LIVES (Litter Free Rivers and Streams) richt zich op het terugdringen van plastic afval in de Maas.

LIVES bevordert milieuvriendelijke, grensoverschrijdende samenwerking door tien projectpartners uit de hele Euregio Maas-Rijn bij elkaar te brengen. Centraal bij het project staan een uitgebreide analyse van de huidige afvalsituatie in de rivier, maatregelen om de hoeveelheid afval terug te dringen, waaronder bewustwordingscampagnes en de installatie van vijf verschillende soorten plasticvangers, en institutionele afspraken om de duurzaamheid van het project te waarborgen. Er bestaan weliswaar al diverse initiatieven op lokaal niveau, maar LIVES wil een meer coherente grensoverschrijdende aanpak stimuleren, waarbij ook gekeken wordt naar de bredere impact die afval heeft op de Maas.

Ga voor meer informatie naar de projectpagina van LIVES, litter free rivers and streams of bezoek de projectpagina op de website van Interreg.

Bronnen van plastic

Plastic in het milieu komt uit vele bronnen.

Die bron kan ook uit onverwachte hoek komen. Bandenslijtstof is bijvoorbeeld een van de grootste bronnen van microplastics. Het onderzoek dat wij daarnaar hebben uitgevoerd staat ook in de National Geographic.

Lees ook:

Projectpartners en -financiering

Het LIVES-project bestaat uit een brede alliantie tussen regionale overheden en stakeholders:

Provincie van Limburg (NL) | Waterschap Limburg (NL) | Rijkswaterstaat-Ministerie van Infrastructuur en Water (NL) | Vlaamse Milieumaatschappij (BE) | Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (BE) | Vlaamse Waterwegen NV (BE) | Waterschap Eifel-Rur (GER) | Zuyd Hogeschool (NL) | Open Universiteit (NL) | RWTH Aachen Universiteit (GER)

Project LIVES wordt gefinancierd door Interreg Euregio V-A Maas-Rijn. Interreg is een financieringsprogramma van de Europese Unie dat ongelijkheden tussen regio's aanpakt en grensoverschrijdende samenwerking aanmoedigt.. Het wordt gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Logo Interreg Euregio Maas-Rijn