PSY_Huisdier_13343_head_large.jpg
Het effect van een huisdier
Het is zo leuk voor de kinderen…. Dat is vaak het argument om een dier in huis te halen. Maar het effect van zo’n nieuwe huisgenoot gaat veel verder. Het dier beïnvloedt het welbevinden van iedereen in huis. Het effect van het huisdier op het welbevinden van de mens is een van de onderzoeksthema’s van de Antrozoölogie.

Een dier als dokter?

Steeds vaker worden dieren ingezet bij psychologische interventies. Professionals met achtergronden variërend van (ortho)pedagoog, psycholoog, fysiotherapeut, logopedist tot arts zetten dieren in als onderdeel van een behandeling. Maar werken die ‘dier-ondersteunde interventies’ ook? En onder welke omstandigheden werkt het wel of niet? Er is dringend behoefte aan solide effectstudies. Maar ook aan inzicht in wat precies een dier-ondersteunde interventie succesvol maakt. Alleen dan is het mogelijk om het werkveld op basis van betrouwbare inzichten verder te professionaliseren.

Antrozoölogie

De vakgroep Antrozoölogie van de Open Universiteit onderzoekt de mens-dier relatie vanuit de psychologie en wat het contact met de dieren voor de mensen betekent. Meer specifiek onderzoekt de vakgroep de effecten van dier-ondersteunde interventies en de mechanismen die daarbij een rol spelen. Dat doet de vakgroep in samenwerking met nationale en internationale partners zoals KNGF geleidehonden, het Instituut voor antrozoölogie, de stichting AAIZOO (Animal Assisted Interventions voor Zorg, Onderzoek en Onderwijs) en de internationale brancheorganisatie IAHAIO.