Onderwijswetenschappen_13457_head_large.jpg
Team
 

Hoogleraren

   

 

Prof. dr. ir. Karel Kreijns
Karel Kreijns is voorzitter van de vakgroep Sociaal leren met de leerstoel Technology-enhanced collaborative learning. Vanuit de leerstoel en ook vanwege het feit dat de Open Universiteit een online afstandsonderwijsinstelling is, heeft hij een intrinsieke belangstelling voor hoe samenwerkend leren optimaal is te organiseren in een online omgeving met groepen studenten die elkaar nauwelijks kennen omdat ze ver van elkaar wonen. Verder heeft hij belangstelling voor motivatieprocessen en het gebruik van technologie in het onderwijs. In het verleden (2008-2012) was hij lector bij Fontys hogescholen Sittard over dit laatste onderwerp. Alhoewel hij zich nu bezighoud in het onderwijskundige domein heeft hij een achtergrond in de elektrotechniek (in het bijzonder computerarchitecturen) en in softwareontwikkeling (besturingssystemen). Deze komen van pas nu machine learning en learning analytics toenemende belangstelling genieten van onderwijskundigen. 


 

Prof. dr. Marjan Vermeulen
Marjan Vermeulen is in 1997 gepromoveerd met het proefschrift 'De school als arbeidsorganisatie', waarin personeelsbeleid en arbeidsmotivatie van leraren centraal stond. Zij is verbonden geweest aan diverse onderzoeksinstellingen (Kohnstamm Instituut (UvA), IVA (Universiteit Tilburg) en lector Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen en directeur a.i. bij Stichting Beroepskwaliteit Leraren. Momenteel is ze hoogleraar aan de faculteit Onderwijswetenschappen. De leerstoel, gericht op leren van onderwijsprofessionals. Daarnaast is zij bijzonder hoogleraar met de focus op het kennis creëren tussen organisaties, deze leerstoel wordt gefinancierd door Hogeschool 'De KEMPEL' en onderwijs advies organisatie 'Onderwijs Maak Je Samen'. Haar expertise ligt op de terreinen van professionele ontwikkeling, collectief leren, plc en netwerkleren, lerende organisaties en schoolleiderschap gerelateerd aan onderwijsontwikkeling en innovatie.

 

Prof. dr. Frank de Jong
Frank de Jong is bijzonder hoogleraar bij de Open Universiteit met de leerstoel 'Responsief leren als kennis construeren'. Kennis construeren staat ook bekend als kennis creëren of 'knowledge building'. Dit betreft een sociaal leren als collectief werken aan het ontwikkelen van ideeën. 'Idee gecentreerd' samen leren dus. En bij ideeën kun je denken aan bijvoorbeeld een vraag, eigen theorie(en), meningen of een statement, nieuwsgierigheid of uitdaging met betrekking tot een bepaald onderwerp of liever actueel probleem in de leef/werkomgeving c.q. de samenleving (responsief naar de issues die spelen in de 'umwelt' c.q. samenleving). Sociaal leren als knowledge building blijft niet bij het wijzer worden van een persoon, maar wil bijdragen aan het 'goede' in jouw leef/werkomgeving en de samenleving.
Frank de Jong is tevens lector bij de lerarenopleiding voor het (agrarisch) beroepsonderwijs Aeres Hogeschool Wageningen (AHW), financier van de bijzondere leerstoel. Ook is hij 'academic director' van de MEd Master Leren en Innoveren voor het beroepsonderwijs en bedrijfsleven bij AHW. Zijn lectoraat aldaar betreft 'Knowledge building en ecologisch intelligent denken' en is complementair aan zijn bijzonder hoogleraarschap bij de OU.


 

Prof-em. dr. Jos Claessen
De titel van de leeropdracht van Jos Claessen is Gepersonaliseerd Leren. Bij gepersonaliseerd leren gaat het om maatwerk-onderwijs waarbij de school tot op persoonlijk niveau leerlingen de kans geeft om hun onderwijs te variëren. Dit variëren kan op een beperkt aantal kenmerken betrekking hebben, maar kan ook een brede range beslaan. Een van de scholen die hij al sinds 2013 begeleidt, volgt en beschrijft is Agora in Roermond. Leerlingen kunnen daar hun eigen keuzes maken naar tempo, niveau, plaats, proces, samenwerking, inhoud en resultaat. Intentie van de leerstoel is in kaart te brengen wat er gebeurt bij een dergelijke ingrijpende en kantelende transformatie from bottom up. Inmiddels zijn er 12 scholen in Nederland en Vlaanderen die met dit Agora-concept werken. Andere onderwerpen in zijn onderzoek zijn onderwijskansen van jongens en meisjes, eindexamens in het voortgezet onderwijs alsmede de aansluiting en overgang van de ene naar de ander onderwijssector.

Universitair docenten

   
Dr. Jorrick Beckers
Jorrick Beckers is 2016 gepromoveerd op onderwijskundig onderzoek naar het ondersteunen van zelfgestuurd leren met behulp van elektronische portfolio’s in het mbo. Hij heeft een achtergrond als arbeids- en organisatiepsycholoog. Zijn huidige onderzoekinteresse ligt voornamelijk bij thema 2: Zelf-, co, en groepsregulatie in sociaal leren. Hij heeft daarbij een speciale interesse in het bewaken van de balans tussen behoefte aan autonomie enerzijds en behoefte aan ondersteuning anderzijds bij regulatieprocessen. Hij is betrokken bij de cursussen "Over leren, onderwijs en instructie" en "Ontwerpen van onderwijs" en bij de begeleiding van masterstudenten. Daarnaast werkt hij bij Fontys Sporthogeschool in Eindhoven als onderwijskundige en docent in de master "Sport- en Bewegingsonderwijs".
  Dr. Migchiel van Diggelen
Migchiel van Diggelen werkt als universitair docent binnen de vakgroep Sociaal Leren. Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar duurzaam ontwerpen, begeleiden en beoordelen van leren en onderwijs waarbij leren wordt opgevat als een sociaal proces. Hij beweegt zich met zijn onderzoek graag op het snijvlak van theorie en praktijk. Zijn werk kent een sterk toegepast karakter. Migchiel maakt in zijn werk gebruik van kennis en inzichten opgedaan tijdens zijn werk als opleider van docenten, onderwijsontwikkelaar en innovatiebegeleider bij een opleiding voor Industrieel Ontwerpen en eerder bij een lerarenopleiding. Bij de master Onderwijswetenschappen is Migchiel als docent actief in het vak ontwerpen van onderwijs en is hij verantwoordelijk voor een herontwerp van dit vak. Daarnaast begeleidt hij masterstudenten bij hun afstudeeronderzoek en begeleidt hij promovendi. Op dit moment combineert Migchiel zijn werk aan de OU met een baan als practor in het MBO. Vanaf februari 2021 combineert hij zijn werk aan de OU met de functie van Lector Design-Based Education bij een Hogeschool.
Dr. Arnoud Evers
Arnoud Evers is Universitair Docent binnen de vakgroep Sociaal Leren. In 2012 promoveerde hij op het thema leren op de werkplek van docenten vanuit een organisatie- en taakperspectief. Hij heeft altijd een bijzondere interesse gehad in de relatie wetenschap en praktijk. Van 2015-2017 was hij bestuurslid (Treasurer en Vice-Chair) van de European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL). Zijn expertise ligt op de terreinen werkplekleren, lerende organisaties, (gespreid) leiderschap en innovatief gedrag. Momenteel is hij betrokken bij een project van de Educatieve Agenda Limburg, een samenwerkingsverband van alle onderwijssectoren in Limburg. In dit project wordt de toepasbaarheid van data gebruik in de onderwijspraktijk onderzocht. Verder begeleid hij masterstudenten en promovendi, is docent en examinator in de cursus ‘Methoden voor onderwijsonderzoek’ en is lid van de opleidingscommissie van de opleiding ‘Onderwijswetenschappen’. Tevens is hij ICO staflid en thema coördinator van de HRD & Workplace Learning Cloud van de EAPRIL.
Dr. Maartje Henderikx
Maartje Henderikx is universitair docent binnen de vakgroep sociaal leren. Haar interesse en onderzoek richt zich op leren en presteren in online leeromgevingen: hoe kan leersucces gedefinieerd worden vanuit verschillende invalshoeken, hoe leren mensen, waar lopen ze tegenaan tijdens het leren en hoe kunnen ze gefaciliteerd worden in hun leren? Online samenwerkend leren is daarbij een van de contexten waarin haar onderzoek plaatsvindt. Daarnaast houdt ze zich ook bezig met verschillende (onderzoeks)projecten op het gebied van (peer)feedback. Als docent is ze betrokken bij de cursussen ‘Trends in onderwijs en onderwijswetenschappen’, ‘Ontwerpen van onderwijs’ en ‘Computer Supported Collaborative Learning’ en de begeleiding van masterstudenten.

Dr. Femke Nijland
Femke Nijland combineert onderzoek en onderwijs zodat beide elkaar versterken. Haar onderzoek richt zich op sociaal leren, waardecreatie en op collectieve kennisconstructie. Binnen verschillende schoolorganisaties in Nederland adviseert ze over het faciliteren en organiseren van sociaal leren. Ze geeft lezingen over sociaal leren en netwerkleren in organisaties en onderzoekt de informele leerprocessen van onderwijsprofessionals. De uitkomsten van het onderzoek gebruikt ze in het onderwijs als scriptiebegeleider en als examinator van het mastervak Onderwijswetenschappen: theorie en onderzoek in de praktijk; daarnaast onderzoekt ze de sociale leerprocessen van haar studenten om de resultaten daarvan weer mee te nemen naar het onderwijsveld. Met dit iteratieve proces bouwt ze aan een blijvend inhoudelijke relatie tussen onderwijs en wetenschap.


 

Dr. Emmy Vrieling-Teunter
Emmy Vrieling werkt als universitair docent binnen de vakgroep Sociaal Leren bij de Open Universiteit. In variërende onderzoeksprojecten richt zij zich op het uitvoeren van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Haar expertise ligt op het gebied van netwerkleren en (sociale) regulatie van leren. Momenteel houdt ze zich vooral bezig met (het aansturen van) het flankerend onderzoek rondom netwerkleren in onderzoekswerkplaatsen. Daarnaast begeleidt ze masterstudenten en promovendi, is ze examinator en docent bij de cursus 'Trends' binnen de opleiding 'Onderwijswetenschappen' en neemt ze deel aan de opleidingscommissie van deze opleiding. Tevens is ze ICO staflid en redactielid van het Tijdschrift Voor Lerarenopleiders.
 

 

Promovendi

Mari Ader
Mari Ader is a PhD researcher at the Faculty of Educational Sciences at the Open University of the Netherlands. With Master´s degrees in School Psychology and Developmental Psychology, she is interested in combining research from cognitive psychology and educational science. Mari’s PhD research focuses on eliciting socially shared metacognitive regulation in both face-to-face and online collaborative learning settings. Furthermore, she is a teacher and a Master thesis supervisor.
Stefan Robbers, MSc
Stefan Robbers is promovendus bij de faculteit onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Hij doet onderzoek naar innovatief gedrag van docenten en is betrokken bij verschillende projecten rond netwerkleren en innovatieve scholen. Hiernaast is Stefan als docent betrokken bij de vakken “Onderwijswetenschappen: theorie en onderzoek in de praktijk”, “Methoden voor onderwijsonderzoek” en de begeleiding van thesis studenten.

 
Slavisa Radovic
Slavisa Radovic is an educational research PhD-candidate at the Open University of the Netherlands. His interest encompasses different aspects of newly emerging technologies used in education, and the role of instructional design in supporting de- and re-contextualization of practice experience and academic knowledge. In his research, he is focused on the more authentic, reflective and collaborative - mARC instructional elements that could be used to foster experiential education within Higher Education. Previously Slavisa was within Faculty of Mathematics at University of Belgrade, investigating issues related to mathematics curriculum design and pedagogic approaches for math teaching in primary and secondary schools.
 

Mw. Sabrine Hassane

promovendus