Introductie op het onderzoeksgebied

De medewerkers van de faculteit Rechtswetenschappen verrichten naast hun onderwijstaken ook wetenschappelijk onderzoek. Ze publiceren de resultaten van dat onderzoek in boeken, artikelen in juridische en sociaalwetenschappelijke tijdschriften, en in rapporten. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan de productie of bewerking van onderwijsboeken en naslagwerken. Sommige onderzoekers schrijven ook met regelmaat juridische annotaties: een commentaar bij een belangwekkende rechterlijke uitspraak dat in de vakpers wordt gepubliceerd. Ook worden uitkomsten van onderzoek op steeds grotere schaal onder de aandacht van het publiek gebracht. Dat gebeurt onder meer door het schrijven van blogs en door mediaoptredens. Op al deze manieren wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kennis van het juridisch vakgebied en wordt deelgenomen aan het academisch debat over het recht.

Het onderzoek wordt zoveel mogelijk in onderlinge samenhang verricht. De faculteit hanteert daarvoor een vakgebied overstijgend onderzoeksprogramma 'Recht in de geïndividualiseerde netwerksamenleving 2020-2025'. Dat programma beschrijft de thema's waarmee de diverse onderzoekers zich bezighouden, waarover wordt gepubliceerd en waaraan ook het promotieonderzoek in beginsel is gekoppeld. Daarnaast nemen veel medewerkers deel in het in 2019/20 opgestarte landelijke Sectorplan Transformative effects of globalisation and law in the Netherlands en binnen het reeds lopende multidisciplinaire onderzoeksprogramma De veilige stad van de Open Universiteit.

De macht van Big Tech
Luister naar de podcast met Reijer Passchier