ALG_faculteiten_19968_head_large.jpg

Vakgroep Informatica

Computers zijn bijna niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Met de komst van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) en de noodzaak om systemen, netwerken en programma’s beter te beschermen tegen digitale aanvallen (cyber security) krijgt de informatica in toenemende mate een sleutelrol in onze maatschappij.

Tegelijkertijd worden softwaresystemen steeds groter en complexer en groeit de noodzaak om de kwaliteit van software te kunnen waarborgen. Al in 2011 werd opgemerkt dat 'software is eating world': softwarebedrijven zoals Uber, Netflix en Amazon zetten met de introductie van disruptieve technologieën bestaande bedrijfstakken en hele industrieën op z’n kop.

De vakgroep Informatica verzorgt diverse academische opleidingen waarin de fundamenten achter deze technologieën worden bestudeerd. Docent-onderzoekers van de vakgroep doen actief onderzoek naar diverse aspecten van de informatica met als doel om (globaal bekeken) de maatschappij verbeteren. Zij nemen de laatste ontwikkelingen en inzichten van hun vakgebied mee in het onderwijs.

Aandachtsgebieden

De vakgroep Informatica richt zich op vier aandachtsgebieden:

Softwarekwaliteit
Voor grote, complexe systemen die vaak ook een kritische rol vervullen is het belangrijk om de kwaliteit en correctheid te kunnen garanderen. We bestuderen technieken voor het automatisch testen van software en voor software analyse (waaronder theorem proving, model checking en (run-time) verificatie). Daarnaast wordt er gekeken naar het ontwerpen van programmeertalen.

Security en privacy
Omdat computersystemen steeds meer processen overnemen die cruciaal zijn voor het goed functioneren van de maatschappij wordt het steeds belangrijker om de netwerken en systemen te beschermen tegen kwaadwillende partijen. We richten ons op cybersecurity om deze systemen veilig te houden. Ook onderzoeken we technieken die de privacy van gebruikers respecteren.

Kunstmatige intelligentie
De opkomst van AI heeft al vele sectoren veranderd: de gezondheidszorg, transport en logistiek, het onderwijs, etc. Aan de ene kant worden grote hoeveelheden data gebruikt om slimme modellen te trainen met machine learning, deep learning en reinforcement learning. Aan de andere kant worden Bayesiaanse modellen en logische formalismen gebruikt om kennis te representeren en hiermee te kunnen redeneren. In het bijzonder wordt bekeken hoe AI-technologieën op een verantwoorde wijze kunnen worden ingezet in de maatschappij.

Informaticaonderwijs
Docent-onderzoekers van de vakgroep Informatica hebben een hart voor onderwijs. Wij bestuderen hoe concepten uit de informatica op een goede en toegankelijke manier kunnen worden uitgelegd aan een diverse groep studenten. Naast het toepassen van onderwijskundige principes wordt ook onderzocht hoe software tools kunnen bijdragen aan het onderwijs.

Publicaties

Onze wetenschappelijke publicaties zijn opgenomen in de research database van de Open Universiteit.