ALG_faculteiten_19968_head_large.jpg

Vakgroep Informatiekunde

De vakgroep Informatiekunde houdt zich bezig met onderwijs en onderzoek rondom de ontwikkeling, implementatie en gebruik van informatietechnologie, de daarbij ontstane data en de implicaties voor de samenwerking in en tussen organisaties en de maatschappij in het algemeen. Dit wordt ook wel samengevat onder de noemen digitale transformatie.

Met onze activiteiten dragen wij bij aan de maatschappelijke impact van de Open Universiteit. De vakgroep doet toegepast onderzoek op vraagstukken, die relevant zijn op belangrijke terreinen zoals de gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid. In toenemende maten voeren we dat onderzoek met en binnen organisaties uit, onder meer door samenwerkingsverbanden binnen de Brightlands Smart Services Campus. De verworven inzichten vinden vervolgens hun weg naar het onderwijs, waardoor we ook voor de medewerkers in deze sectoren relevante thema’s kunnen aanbieden.

Aandachtsgebieden

Deze aandachtsgebieden vallen uiteen in drie hoofdonderdelen:

  • Strategisch ontwerp
    Inzicht in de omgeving of context waarin IT wordt gebruikt is een sleutelcomponent voor succes. Hierbij leggen we de nadruk op het proces van digitale transformaties, de rol van enterprise architecture, en de inzet van digitale innovaties zoals AI en big data analytics voor het behalen van business value en het herzien van bedrijfsmodellen, maar ook voor het creëren van maatschappelijke waarde.
  • Governance
    Hier ligt het focus op welke IT-systemen nodig zijn, voor wie, wanneer en op welke manier ze kunnen worden gebruikt om bedrijfsprocessen in (netwerken van) organisaties te verbeteren. Daarnaast kijken we ook naar andere relevante aspecten zoals sourcing, beveiliging en toegangscontrolesystemen. Tenslotte is hierbij is er ook aandacht voor ethische vraagstukken en dilemma’s die kunnen ontstaan bij de digitale transformatie.
  • Processen
    In het algemeen zal het succes van alle IT ontwerp- en beheerstudies uiteindelijk leiden tot betere procesprestaties en kwaliteit. Het begrijpen en modelleren van processen, inzicht krijgen in de belanghebbenden, de ondersteunende systemen en de context waarin ze ingebed zijn begrijpen, zijn dan ook essentiële aspecten in dit gebied.

Publicaties

Onze wetenschappelijke publicaties zijn opgenomen in de research database van de Open Universiteit.