Studieverenigingen Bètawetenschappen

ALG_faculteiten_19968_head_large.jpg

Studieverenigingen Bètawetenschappen

De bètafaculteit waardeert de samenwerking met en inzet van haar studenten. In dit verband werkt zij nauw samen met haar studieverenigingen:

  • Studievereniging TouW
    Studievereniging TouW is in 1994 opgericht om de informele contacten tussen studenten en docenten en tussen studenten onderling van de studies Informatica en Informatiekunde aan de Open Universiteit te bevorderen. 
     
  • Studievereniging NouW
    NouW is een vereniging voor alle studenten, cursisten medewerkers en alumni uit het studiegebied Natuur-Milieuwetenschappen van de Open Universiteit. De faculteitsvereniging is opgericht op 11 februari 1995.