INF_Onderzoek_17354_head_large.jpg
Open Maths - activating learning mathematics online (2018-2019)
Bèta-opleidingen zoals informatica en ingenieurswetenschappen vereisen een diep wiskundig inzicht en de juiste vaardigheden om problemen op te lossen. Het ontbreekt universitaire studenten echter vaak aan de juiste wiskundige kennis waardoor zij vaak kookboek-achtige recepten te gebruiken om problemen op te lossen.

De wiskunde kennis die studenten tijdens hun opleiding opdoen zijn dan ook vaak niet geschikt voor hun latere loopbaan. Open Maths is een nieuwe verzameling van onderwijsmethoden. Het is gebaseerd op de meest recente onderzoeksresultaten uit de neurowetenschappen, psychologie en wiskundige didactiek en op wijdverspreide ervaringen in het onderwijs. Het doel van het project is om deze onderzoeksresultaten innovatief te vertalen naar online onderwijs op universitair niveau. Het project omvat de ontwikkeling, het onderwijs en de evaluatie van een volledige cursus Open Maths aan de Open Universiteit. Het doel van deze (optionele) cursus is om studenten voor te bereiden op het leren van wiskunde. In het bijzonder zullen studenten aan het einde van de cursus in kennis hebben en in staat zijn om het echte wiskundige denken te waarderen en wiskundig te redeneren over logische stappen. En ook online middelen en softwarehulpmiddelen te gebruiken. De student is gestimuleerd om moeilijke onderwerpen te leren en herkent hoe wiskundige probleemoplossing samenwerking in teams kan ondersteunen. Samengevat is het doel: wiskunde open te stellen voor studenten en wiskunde open te stellen voor studenten.

Supported by: NWO Comenius Teaching Fellow
Participating CS members: Greg Alpár