INF_Onderzoek_17354_head_large.jpg
SERF: Structured Exercise Repository with Feedback (2018-2020)
De Open Universiteit (OU) en Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) willen een open en online opgavenbank voor programmeeronderwijs in Java ontwikkelen.

De opgavenbank is gestructureerd door middel van een voorkennisgraaf die het mogelijk maakt voor diverse onderwijsinstellingen de opgaven eenvoudig in te passen in hun huidige onderwijs. De leermaterialen worden ondersteund met tools voor het automatisch nakijken en het geven van directe feedback over de kwaliteit van de uitwerkingen van studenten.

Supported by: Ministry of OCW: Open en Online Onderwijs
Participating CS members: Harrie Passier, Tanja Vos, Stefano Schivo