OW_LevenLangLeren_17076_head_large.jpg
ALOUD
 

Soort project: Eerstegeldstroom
Looptijd: 2012 - heden
Onderzoekers: Renate de Groot, Jérôme Gijselaers, Joyce Neroni, Céleste Meijs, Kate Xu, Laurie Delnoij, Paul Kirschner en vele OU-collega’s

Leren is cruciaal voor iedereen. Er is veel bekend over de determinanten van leer- en studiesucces (schoolprestaties) in het basis- en voortgezet onderwijs. Binnen onze vergrijzende samenleving wordt formeel leren voor volwassenen echter steeds relevanter. Maar er is niet veel bekend over de determinanten van succesvol formeel levenslang leren en de manier waarop de mogelijke determinanten met elkaar samenhangen in het volwassen online onderwijs. En dat terwijl het gaat om een populatie die vaak werk, opleiding en privéleven moet combineren en daarmee te maken heeft met veel storende factoren voor studiesucces.

In het ALOUD (Adult Learning Open University Determinants) onderzoek worden de determinanten van studiesucces bij volwassenen in het hoger online onderwijs onderzocht. Gedurende 1 jaar werden alle nieuwe studenten van de Open Universiteit (NL) benaderd (respons n = ± 2000). Een digitale online enquête op basis van bestaande goed gevalideerde en betrouwbare vragenlijsten werd gebruikt om alle mogelijke biologische, psychologische en sociale determinanten en covariaten te meten. Cognitie werd gemeten met een objectieve digitale online neuropsychologische testbatterij. Alle tests werden afgenomen bij de deelnemers thuis via internet. Na 7 en 14 maanden werd het studiesucces gemeten aan de hand van gegevens van het examenregistratiebureau. Daarnaast streven wij nog naar een langere follow-up van onze deelnemers.

ALOUD zal resulteren in onderwijsstrategieën op maat voor volwassenen die deelnemen aan online hoger onderwijs en uiteindelijk in een meer succesvolle OU studentenpopulatie.

Op basis van de data van de ALOUD studie zullen twee proefschriften verschijnen, te weten:

  • Het proefschrift van Jérôme Gijselaers over de biologische determinanten van studiesucces in het hoger online onderwijs.
  • Het proefschrift van Joyce Neroni over de psychologische determinanten van studiesucces in het hoger onderwijs.