OW_LevenLangLeren_17076_head_large.jpg
Het leren van volwassenen in een online omgeving
Cognitieve achteruitgang is niet te voorkomen, maar de mate waarin het plaatsvindt, de snelheid waarmee het gepaard gaat en het moment waarop het begint, varieert enorm tussen individuen. Er is veel bewijs dat de cognitieve achteruitgang niet voor iedereen en voor alle cognitieve functies uniform is. Deze interindividuele variabiliteit wordt veroorzaakt door verschillen in biologische en psychologische voorwaarden voor leren.

Leren op volwassen leeftijd is dus nog steeds mogelijk en ook van groot belang. De leeftijdsverwachting stijgt nog steeds en de grootst groeiende groep is die van de oudere volwassenen. De pensioengerechtigde leeftijd stijgt eveneens en onze kenniseconomie ontwikkelt zich snel. Het resultaat is dat mensen langer moeten blijven doorwerken en (bij)leren. Deze volwassen lerende moet vaak een gezinsleven en werkverplichtingen combineren met een studie, wat maakt dat online onderwijs door zijn flexibiliteit een geschikte oplossing kan zijn. Binnen dit onderzoeksthema bestuderen wij welke voorwaarden voor leren bij volwassenen in een online omgeving leiden tot optimale prestaties.

Projecten zijn: