OW_LevenLangLeren_17076_head_large.jpg
Studieuitval in het Hoger Online Onderwijs voorkomen
 

Soort project: Eerste geldstroom
Looptijd: November 2017 – November 2021
Onderzoekers: Laurie Delnoij, José Janssen, Kim Dirkx (beiden vakgroep Online Leren en Instructie) en Rob Martens

Studieuitval is een belangrijk thema in het hoger (online) onderwijs. Het is voor zowel studenten als onderwijsinstituten van belang studieuitval te minimaliseren. Niet alleen vanwege de financiële gevolgen, maar zeker ook vanwege de consequenties voor de reputatie van een instituut en het demotiverende effect van (herhaaldelijk) concluderen dat een gekozen studie niet past of niet haalbaar is voor studenten. Mogelijkheden om studieuitval te verminderen zijn er nadat studenten zijn ingestroomd (denk bijvoorbeeld aan het trainen van effectieve leerstrategieën of gedegen begeleiding en support), maar ook voordat studenten instromen. Daar is echter nog relatief weinig wetenschappelijke aandacht voor. Tegen die achtergrond wordt in dit promotieproject een zelftest voor belangstellenden van de Open Universiteit ontwikkeld en geëvalueerd. Het doel van deze zelftest is belangstellenden te informeren over de mate waarin studeren aan de Open Universiteit bij hen (dat wil zeggen, hun kennis, vaardigheden, en levenssituatie) past. Dit zorgt ervoor dat belangstellenden een weloverwogen studiekeuze kunnen maken en goed voorbereid van kunnen starten met een opleiding aan de Open Universiteit en draagt op die manier bij aan het verminderen van (de kans op) studieuitval.

Lees ook:

Zelftoets 'Is online studeren iets voor mij?'

Publicaties:

Delnoij L.E.C., Janssen J.P.W., Dirkx K.J.H., Martens R.L. (2020) Designing an Online Self-assessment for Informed Study Decisions: The User Perspective. In: Alario-Hoyos C., Rodríguez-Triana M.J., Scheffel M., Arnedillo-Sánchez I., Dennerlein S.M. (eds) Addressing Global Challenges and Quality Education. EC-TEL 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12315. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57717-9_6

Laurie E.C. Delnoij, Kim J.H. Dirkx, José P.W. Janssen, Rob L. Martens, Predicting and resolving non-completion in higher (online) education – A literature review. In: Educational Research Review,
Volume 29, 2020, 100313, ISSN 1747-938X, https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100313.