OW_LevenLangLeren_17076_head_large.jpg
PHIT2Learn
 

Soort project: NRO
Looptijd: Januari 2017 - Juni 2021
Onderzoekers: Petra Luteijn, Mara Kirschner, Inge van der Wurff, Rianne Golsteijn, Renate de Groot, Hans Savelberg (UM), Amika Singh (Mulier instituut)

Lichamelijke activiteit en zitgedrag lijken respectievelijke positieve en negatieve effecten op schoolprestaties te hebben. Bewijs voor een causaal effect bij MBO-studenten ontbreekt. Juist MBO-studenten zouden echter baat kunnen hebben bij meer beweging, omdat 1) bij het relatief lage opleidingsniveau en de lagere sociaal economische klasse het grootste cognitieve voordeel verwacht kan worden, 2) de leeftijdsgroep gevoelig is voor interventies omdat de prefrontale cortex nog volop in ontwikkeling is, 3) onderzoek laat zien dat MBO-studenten over het algemeen een laag lichamelijk activiteitsniveau hebben.

Doel van PHIT2Learn is het onderzoeken van de effectiviteit van lichamelijke activiteit- en zitgedraginterventies op een variëteit aan leeruitkomsten bij studenten in het MBO. Afhankelijk van het soort interventie en het potentiele mechanisme, dat ten grondslag ligt aan de acute, korte-termijn, of lange-term effecten, variëren deze uitkomstmaten van specifieke effecten op cognitief functioneren, tot algemene effecten op schoolprestaties en vitaal burgerschap/werknemerschap. 
Binnen het PHIT2Learn project lopen twee promotietrajecten:

  1. Beweeggedrag, cognitie en leren (promotieproject Petra Luteijn)
  2. Beweeggedrag en mentaal welzijn (promotieproject Mara Kirschner)

Website PHIT2Learn