MW_GeneralManagement_head_large.jpg
Onderzoek
Het onderzoek op het gebied van strategie, innovatie en ondernemerschap is geconcentreerd rond vier thema's:

1. Strategie en Innovatie
Lopende onderzoeken zijn gericht op:
- Open Educatie (UNESCO-leerstoel Open Education)
- Business models
- Sustainability
- (Open) Innovatie en netwerken

2. De relatie MKB en Open Innovatie, competitieve regio's en kennisuitwisseling

3. Entrepreneurschap, strategie en cultuur
Dit thema heeft via de invulling van de (deeltijd)hoogleraren een sterke band met de PhD-school van Managementwetenschappen.

4. Sustainability, business models en tools
Hierin wordt gekeken naar concepten waarbij bedrijven op vrijwillige basis zowel sociale- als milieuaspecten incorporeren in hun bedrijfsactiviteiten en in hun relaties met hun stakeholders. Voor managers is er een verplichting om beleid te voeren, om beslissingen te nemen en actielijnen te volgen die verenigbaar zijn met de doelstellingen en waarden van de samenleving.