MW_GeneralManagement_head_large.jpg
Impact
 
  • Samenwerking en kennisuitwisseling door middel van toepassing van diverse sociale media vindt plaats rondom de thema’s MOOCs, Open educatie en dergelijke, met name rond de UNESCO-leerstoel.
  • Lezingen op het gebied van economie 4.0 en andere maatschappelijke vraagstellingen.
  • Verder wordt het onderzoek op het gebied van Open Innovatie en Mkb, alsmede Sustainability, beleid en instrumenten, gebruikt als basis voor een aantal korte cursussen op academisch niveau.
  • Natuurlijk maken we ook impact via onze studenten: zij werken immers al in het vakgebied en kunnen enerzijds de vragen uit hun vakgebied inbrengen in de keuze van studieopdrachten, anderzijds kunnen zij de kennis die ze opdoen direct toepassen.

 

Podcast: Goed leiderschap begint met vertrouwen

Een goede leider. Iedereen wil het wel zijn, maar lang niet iedereen is het. Hoe word je er een? Wat zijn de eigenschappen van een goede leider? Nadine Roijakkers, hoogleraar Open innovatie aan de Open Universiteit, praat erover met Nynke de Jong.

Podcast: Special Forces in de zorg

Veel uitval. Geen vakanties. De werkdruk in de ziekenhuizen is hoog. Wachtlijsten lopen verder op. En de komende jaren ontstaat er een tekort van 195.000 zorgmedewerkers. De zorg moet anders, maar hóe? Daan Dohmen, bijzonder hoogleraar Digitale transformatie in de zorg aan de Open Universiteit, praat erover met Nynke de Jong.