CW_Kunst_10365_head_large.jpg
Over ons onderzoek
Wat maakt een boek, gedicht, kunstwerk of gebouw belangrijk, of juist niet - en wie bepaalt dat? En hoe herdenken en bewaren we gebeurtenissen of objecten uit het verleden? De waardering die burgers, wetenschappers of politici toekennen aan cultuuruitingen zijn niet eeuwig geldig, noch universeel. Cultuur wordt telkens opnieuw overdacht, herijkt en vormgegeven. Op alle niveaus in de samenleving gebruiken mensen cultuurproducten bovendien om hun identiteit te markeren, zich te onderscheiden van anderen en te laten zien wat ze belangrijk vinden.

Wij onderzoeken binnen de faculteit Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit hoe mensen via cultuuruitingen betekenis geven aan hun leven, het verleden, en de veranderende wereld om hen heen. We doen dit door te kijken naar de representaties van betekenisgeving in onder meer proza, poëzie, kunstwerken, museale tentoonstellingen, filosofische werken en geschiedschrijving. We analyseren ook de sociale processen van cultuurproductie, cultuurbemiddeling en cultuurparticipatie, alsmede de receptie, verbreiding en consumptie van ideeën en cultuur in instituties, netwerken, clubs en verenigingen.

Onderzoeksprogramma 'Waarde en waardering van cultuur' 2021-2025

Onderzoeksprogramma 2021-2025 NL

Research program 2021-2025 EN