Studieaanbod

Studievorm

Wetenschapsgebied

527 Producten
Schakelprogramma | Cursus | 15 EC | IB0006

Premaster formele technieken

De Premaster formele technieken is uitsluitend bedoeld voor studenten van wie de kennis over discrete wiskunde, logica, datastructuren en algoritmen, formele talen, programmeertalen en security op vol...
Schakelprogramma | Cursus | 15 EC | IB0106

Premaster programmeertechnieken

Cursus | 5 EC | RB1202

Aansprakelijkheidsrecht

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Stel dat uw auto een forse deuk oploopt omdat een van links naderende autobestuurder verzuimt u v...
Cursus | 4,3 EC | R35281

Aansprakelijkheidsrecht

Stel dat uw auto een forse deuk oploopt omdat een van links naderende autobestuurder verzuimt u voorrang te verlenen. Kunt u dan uw schade op deze bestuurder verhalen? Het 'klassieke' aansprakelijkhei...
Cursus | 1,3 EC | CM990Z

Aanvulling masterscriptie

De cursus ‘Aanvulling masterscriptie’ is een inpassingscursus bestemd voor studenten die vanuit de uitlopende master ingepast worden in nieuwe master en die alleen hun masterscriptie nog moeten schrij...
Cursus | 5 EC | NB0102

Aarde, mens en milieu 1 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Deze cursus maakt deel uit van het introductiesemester op de bachelor Milieu-natuurwetenschappen,...
Cursus | 5 EC | NB0202

Aarde, mens en milieu 2 - introductie in de milieu-natuurwetenschappen

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Deze cursus maakt deel uit van het introductiesemester op de bachelor Milieu-natuurwetenschappen,...
Cursus | 2,5 EC | IM0001

Academic Writing

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.In een wetenschappelijk artikel beantwoordt u een onderzoeksvraag, en u doet dat op zo'n manier d...
Cursus | 5 EC | CB0002

Academisch schrijven

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster bachelor Algemene cultuurwetenschappen wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Een effectieve betogende tekst is overtuigend en...
Cursus | 4,3 EC | T43311

Academische competenties in de bachelor informatica 1

Naast inhoudelijke kennis moet iedere informaticus over een aantal competenties beschikken om zijn werk succesvol uit te kunnen voeren. Het gaat daarbij om communicatie met collega's, opdrachtgevers e...
Cursus | 4,3 EC | T44311

Academische competenties in de bachelor informatica 2

Naast inhoudelijke kennis moet iedere informaticus over een aantal competenties beschikken om zijn werk succesvol te kunnen uitvoeren. Het gaat daarbij om het formuleren van onderzoeksvragen, het opst...
Cursus | 4,3 EC | T45311

Academische competenties in de bachelor informatiekunde

Naast inhoudelijke kennis moet iedere informaticus over een aantal competenties beschikken om zijn werk succesvol uit te kunnen voeren. Het gaat daarbij om communicatie met collega's, opdrachtgevers e...
Cursus | 4,3 EC | N61311

Academische vaardigheden milieuwetenschappen

Zelfstandig wetenschap beoefenen of wetenschappelijke kennis beroepsmatig toepassen, dat zijn de twee zaken waarop een academische studie voorbereidt. In deze cursus werkt u aan de vaardigheden die no...
Cursus | 5 EC | MB1802

Administratieve organisatie

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Deze cursus belicht informatieverzorging binnen organisaties vanuit het brede perspectief van ris...
Cursus | 4,3 EC | B34111

Administratieve organisatie

Deze cursus belicht informatieverzorging binnen organisaties vanuit het brede perspectief van risicomanagement. Managers worden vanuit hun bestuurlijke taak verantwoordelijk gehouden voor een goede in...
Cursus | 4,3 EC | S47321

Adolescentiepsychologie

De adolescentie is een interessante periode. Deze periode markeert immers de transitie van kindertijd naar volwassenheid. Allerhande ingrijpende ontwikkelingen spelen zich af op het lichamelijke, cogn...
Cursus | 15 EC | MM9906

Afstudeeronderzoek managementwetenschappen

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.De masteropleiding wordt afgesloten met het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek,...
Cursus | 15 EC | IM9806

Afstudeeropdracht Business Process Management and IT

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.Het afstudeertraject Business Process Management and IT vormt de afsluiting van uw mast...
Cursus | 30 EC | IM990C

Afstudeeropdracht Computer Science

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.U kunt het hele jaar door met de cursus starten. In deze afstudeeropdracht laat u zien ...
Cursus | 15 EC | IM9906

Afstudeeropdracht Software Engineering

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.U kunt het hele jaar door met de cursus starten. In deze afstudeeropdracht laat u zien ...