Onderwijswetenschappen_13457_head_large.jpg
Valorisatie
 
  • Talentgesprekken en talentlessen
    Het project Ken jezelf ontwikkelt samen met PO- en VO-praktijkpartners talentgesprekken en talentlessen met als doel de zelfregulatie- en zelfbeoordelingsvaardigheden van leerlingen te verbeteren en op die manier leerlingen te helpen de doorstroom naar VO positiever te ervaren.
  • Mobiele app voor feedback en reflectie over online samenwerken
    Het FROCOLE project ontwikkelt een mobiele app voor feedback en reflectie met als doel de sociale interactie in langlopende (ongeveer 8-12 weken), computerondersteund samenwerkende leergroepen in het online hoger onderwijs te verbeteren.
  • Evaluatie van innovaties
    De vakgroep volgt en evalueert de onderwijsvernieuwing Agora om zo het proces en de effecten in kaart te brengen, probleempunten vroegtijdig te signaleren, en te leren van de ervaringen. Het delen van deze kennis is relevant voor andere ingrijpende onderwijsvernieuwingen.

In de media