ALG_Samenwerking_11355_head_large.jpg
Samenwerking
Samenwerken heeft een prominente plaats in de missie en ambitie van de Open Universiteit. Op het gebied van onderzoek werkt de Open Universiteit samen met tal van organisaties, nationaal en internationaal.

De samenwerking krijgt op veel terreinen gestalte en streeft naar onderzoek naar en implementatie van innovatief onderwijs dat leidt tot economische ontwikkeling en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Als resultaten op maatschappelijk nuttige wijze worden ingezet, dan is er sprake van 'valorisatie' of impact.

Terugblik op 2021

Lees ook onze terugblik op 2021: Impact van ons onderzoek