null Strategisch management

MW_GeneralManagement_head_large.jpg
Strategisch management
De vakgroep Strategisch management houdt zich bezig met onderwijs en onderzoek op het gebied van management en strategie.

Het General Management deel houdt zich met name bezig met algemene management en onderzoeksvaardigheden.

Het Strategiedeel doet onderzoek op verschillende gebieden en draagt bij aan strategische componenten in de verschillende programma's van de faculteit.

Onderwijs

De vakgroep is verantwoordelijk voor de coördinatie, ontwikkeling en begeleiding van de cursussen rond de verschillende in- en doorstroompakketten (als voorbereiding voor de master) en de mastercursus Advanced Studies in Management. Daarnaast wordt ook een aantal losse cursussen en pakketten aangeboden op het gebied van strategie en management. Meer informatie vindt u in de verwijzingen hiernaast.

Onderzoek

Het onderzoek op het gebied van strategie, innovatie en ondernemerschap is geconcentreerd rond vier thema's:

 • Het eerste thema is Strategie en Innovatie. Lopende onderzoeken zijn:
  - Open Educatie
  - Moocs
  - Business models
 • Het tweede thema is de relatie MKB en Open Innovatie, competitieve regio's en kennisuitwisseling.
 • Het derde thema heeft betrekking op het onderzoek naar entrepreneurschap, strategie en cultuur. Dit thema heeft via de invulling van de (deeltijd)hoogleraren een sterke band met de PhD-school van Managementwetenschappen.
 • Het vierde thema is Sustainability, business models en tools. Hierin wordt gekeken naar concepten waarbij bedrijven zowel sociale- als milieuaspecten in hun bedrijfsactiviteiten en in hun relaties met hun stakeholders op vrijwillige basis incorporeren. Voor managers is een verplichting om beleid te voeren, om beslissingen te nemen en actielijnen te volgen die verenigbaar zijn met de doelstellingen en waarden van de samenleving.

Valorisatie

 • Samenwerking en kennisuitwisseling door middel van toepassing van diverse sociale media vindt plaats rondom de thema’s MOOCs, Open educatie en dergelijke, met name rond de UNESCO-leerstoel.
 • Lezingen op het gebied van economie 4.0 en andere maatschappelijke vraagstellingen.
 • Verder wordt het onderzoek op het gebied van Open Innovatie en Mkb, alsmede Sustainability, beleid en instrumenten, gebruikt als basis voor een aantal korte cursussen op MBA-niveau.