null Strategisch management

MW_GeneralManagement_head_large.jpg
Strategisch management
De vakgroep Strategisch management houdt zich bezig met onderwijs en onderzoek op het gebied van strategie, innovatie, ondernemerschap en governance.

Aandachtsgebieden

Deze aandachtsgebieden vallen uiteen in drie hoofdonderdelen:

  1. Strategie, waarin de vakgroep een bijdrage levert aan de verschillende activiteiten van de faculteit rond strategisch denken, duurzaamheid en business modellen. Innovatie en ondernemerschap houden zich bezig met de manier waarop de organisatie strategische doelen als continuïteit, resilience en duurzaamheid wil bereiken, zowel in de publieke als in de private sector.
  2. Governance richt zich op processen van sturing, met name in de publieke sector, waarbij de nadruk ligt op sturing door, en management van, netwerken van publiek, private en non-profitorganisaties.
  3. Daarnaast biedt de vakgroep ruimte aan een aantal bijzonder hoogleraren die specifieke thema's bestuderen (bijvoorbeeld Economie 4.0 en Open Educatie).

Publicaties

Onze wetenschappelijke publicaties zijn opgenomen in de research database van de Open Universiteit.