PSY_Videocollege_Oma_SocialeMedia_17528_head_large.jpg
Adoptie van digitale communicatietechnologie door kwetsbare burgers
Overheden en gemeenten zetten steeds vaker apps in om burgers te informeren en te ondersteunen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn de apps NL-Alert, CoronaMelder en CoronaCheck.

Kwetsbare groepen

Het is belangrijk om deze apps zo inclusief mogelijk te houden, zodat deze ook voor kwetsbare burgers of mensen die online moeilijk te bereiken zijn (e.g., ouderen of lager opgeleiden) begrijpelijk en effectief zijn. Daarom is de vakgroep Gezondheidspsychologie per 1 oktober 2021 gestart met het onderzoeksproject 'Adoptie van digitale communicatietechnologie door kwetsbare burgers in stedelijke gebieden.' Het betreft een multidisciplinair onderzoek binnen het onderzoeksprogramma Innovating for resilience van de Open universiteit. De faculteiten Psychologie, Managementwetenschappen, Cultuurwetenschappen, Rechtswetenschappen en Bètawetenschappen zijn betrokken.

In het kader van deze promotiestudie worden er zes studies uitgevoerd. Vier daarvan zullen diepgang bieden op de factoren die de exclusiviteit van dergelijke apps bevorderen dan wel belemmeren. Hierbij wordt onder meer gekeken naar actuele data, literatuur en de percepties van gebruikers. De uitkomsten van deze eerste deelonderzoeken worden gebruikt om de apps en gebruikersondersteuning te verbeteren. In de tweede reeks deelonderzoeken worden de verbeterde apps getest op de effectiviteit, inclusiviteit en inpasbaarheid in de praktijk. Dit project draagt bij aan theorie- en praktijkkennis over implementatie van technologie op het gebied van publieke veiligheid en gezondheid in stedelijke gebieden.

Betrokken onderzoekers

  • Tessi Hengst (promovendus op het project, Psychologie)
  • Catherine Bolman (Psychologie)
  • Lilian Lechner (Psychologie)
  • Daan Dohmen (Managementwetenschappen)
  • Gemma Blok (Cultuurwetenschappen)
  • Arjen Hommersom (Bètawetenschappen)
  • Litska Strikwerda (Rechtswetenschappen)
  • Wouter Stol (Rechtswetenschappen).

Innovating for resilience

Dit is een onderzoek in het kader van het OU-brede multidisciplinaire onderzoeksprogramma Innovating for resilience.