PSY_Onderzoek_KlinischePsychologie_16830_head_large.jpg
Lichamelijke activiteit en eenzaamheid: een healthy ageing-interventie voor alleenstaande ouderen
 

Gestart in 2015:

Alleenstaande ouderen met lichamelijke beperkingen zijn bijzonder kwetsbaar voor onvoldoende lichamelijke activiteit en voor eenzaamheid. Beide zijn schadelijk voor de gezondheid. In dit promotieonderzoek is een healthy ageing-interventie ontwikkeld met als primair doel lichamelijke activiteit te stimuleren en als secundair doel eenzaamheid te verminderen door sociale activiteit tijdens het bewegen te stimuleren. Hiervoor is de eerder bewezen effectieve Actief Plus-interventie (die gericht was op vijftigplussers) op systematische wijze aangepast naar een healthy ageing-interventie voor alleenstaande vijfenzestigplussers met een chronische aandoening. Het onderzoek liet zien dat de doelgroep op korte termijn meer ging bewegen, maar dat het effect op langere termijn weer afzwakte. Ook liet het onderzoek zien dat meer bewegen gerelateerd was aan minder eenzaamheid. Het hebben van een lichamelijke beperking bleek echter gerelateerd aan meer eenzaamheid.

Bekijk ook de video van onze masterclass Healthy active ageing (12 april 2019)
Betrokken onderzoekers: Janet Boekhout, Denise Peels, Lilian Lechner, Catherine Bolman en Brenda Berendsen (Universiteit Maastricht).

Nieuwsberichten over dit project:

2019

Meer bewegen maakt niet minder eenzaam bij lichamelijke beperking

Effect lichamelijke beperking op eenzaamheid bij ouderen onderschat

2018

Actief Plus: bewegen inzetten tegen eenzaamheid

2017

Week van de eenzaamheid: OU en 11 Limburgse gemeenten binden de strijd aan

Subsidie voor Actief Plus in Limburg

Proefschrift Janet Boekhout (2019):

Physical activity and loneliness: a healthy ageing intervention for single older adults with physical impairments