PSY_Onderzoek_KlinischePsychologie_16830_head_large.jpg
Welbevinden in de gerontopsychiatrie
 

Gestart in 2013:

Dit project heeft tot doel bestaande kennis over en inzicht in het welbevinden van gerontopsychiatrische verpleeghuisbewoners te vergroten. Deze groep bestaat uit oudere mensen met een ernstige psychiatrische stoornis in combinatie met fysieke aandoeningen of beperkingen. De wereldwijde verpleeghuispopulatie bestaat voor een aanzienlijk deel uit mensen die binnen de gerontopsychiatrische doelgroep vallen. In Nederland en in veel andere Europese landen zijn aparte verpleegafdelingen opgezet met specialistische zorg voor deze doelgroep. Deze studie onderzoekt hoe deze mensen het welbevinden of welzijn ervaren, hoe we het welbevinden van deze groep kunnen meten (bij de patiënt of via de begeleider) en hoe het welbevinden samenhangt met psychiatrische en gedragsproblemen.

Betrokken onderzoekers: Elja van der Wolf, Lilian Lechner, Susan van Hooren (Klinische psychologie OU), Wim Waterink (Klinische psychologie OU)