PSY_Onderzoek_KlinischePsychologie_16830_head_large.jpg
Alcoholgebruik in het dagelijks leven
 

Gestart in 2017:

Binnen dit project wordt via EMA-technologie (Environmental Momentary Assessment) onderzocht hoe dagelijks alcoholgebruik samenhangt met factoren als affect (patroon van waarneembaar gedrag waarmee een subjectief gevoel (of emotie) tot uitdrukking wordt gebracht) en de context waarin iemand zich bevindt. Wordt alcohol bijvoorbeeld meer of juist minder gedronken wanneer mensen een positief of juist negatief affect ervaren? En hoe hangt alcoholgebruik in het dagelijks leven samen met de context waarin iemand zich bevindt: drinken mensen eerder alcohol in sociale contexten (als men samen is met anderen) of juist wanneer men alleen is?

Betrokken onderzoekers: Mira Duif, Lilian Lechner, Nele Jacobs (Levenslooppsychologie OU), Viviane Thewissen (Klinische psychologie OU)

 

Op 13 mei 2022 verdedigde Mira Duif haar proefschrift getiteld Alcohol consumption in the daily lives of Dutch adults: affective and social determinants
(Promotor: prof. dr. Nele Jacobs en prof. dr. Lilian Lechner, co-promotor: dr. Viviane Thewissen
Zie persbericht: Emotionele instabiliteit en gezelschap leiden tot drinkgedrag

Bekijk de video van de promotie van Mira Duif