OW_SeamlessLearning_12220_head_large.jpg
Impact
Research leads to valuable insights, not only for the scientific community but also for professional practice and society. We communicate our findings in the regular scientific channels (see research.ou.nl). But to make our findings available to professionals and society an extra effort is needed. Our findings should be translated in practical conclusions and guidelines, so that everybody can understand and implement them. Only then our research has societal impact.

Our students as a link between science and practice

The Open Universiteit is an institution for adult education. The greater part of the students in our educational master are teachers or otherwise employed in education. We teach them the latest insights on education, and we teach them how to do research in the field of education: their home turf. A lot of the students' research activities are done in their own professional context and often their starting point is a problem they experience in their work situation. This means that the gap between research and practice at the Open Universiteit is relatively small compared to other universities. Our students can apply their insights directly in their work. (The master theses of our students are available at the research portal.)
At the same time the students are an important link between the OU-researchers and everyday educational practice. This helps us to stay connected and to stay focused on 'what is needed' and 'what is useful'.

Impact: public presentations and educational products

Of course our researchers undertake other activities in order to bridge the gap between research on the one hand and professionals and the general public on the other. The aim is to disseminate scientific insights in order to make an impact on education. A few examples:

TEDx: Are teachers needed after the 5th learning revolution?

Roland Klemke calls out to teachers to shape the fifth learning revolution before it shapes us. To understand the effects that artificial intelligence can have on education and the role of teachers he journeys through the five learning revolutions that are recognisable since the start of evolution. He also draws from personal learning trajectory as a German researcher coming to the Netherlands.

 

EMERGO

Een methodiek en toolkit voor het ontwikkelen van leerzame games zonder franje.

EMERGO staat voor Effectieve Methode voor Ervaringsgericht Onderwijs. Het is een methode en een instrument voor het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en evalueren van scenario-gebaseerde games voor het ervaringsgericht verwerven van beroepsvaardigheden.

  • De methode biedt een standaard werkwijze bij het analyseren en ontwerpen van hoogwaardig online activerend onderwijs.
  • Het instrument, de software, is een platform voor het ontwikkelen en uitleveren van dergelijke serious games.

Met EMERGO zijn al ruim tachtig games en simulaties ontwikkeld zowel voor de Open Universiteit als voor andere partijen.

Lees meer over EMERGO

yOUplay

yOUplay (voorheen ARLearn) is het mobiele game platform van de Open Universiteit. In yOUplay vind je:

  • de door de Open Universiteit ontwikkelde educatieve games.
  • een toolkit waarmee je zelf educatieve games, zoals excursies, kunt maken. Je kunt studenten iets laten leren over een plek, vragen over de context laten beantwoorden of foto’s, audio of films laten maken en uploaden. Ondertussen kun je als docent via de auteursomgeving de voortgang van de studenten in real time volgen.

Lees meer over yOUplay

 

Viewbrics

Viewbrics is een online instrument waarmee leerlingen in het voortgezet onderwijs vakoverstijgende vaardigheden kunnen aanleren en verbeteren. Bij de ontwikkeling en evaluatie heeft het OU-team samengewerkt met leraren, leerlingen, schoolmanagement, koepelorganisaties en onderzoekers. Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen die het instrument gebruikten een beter beeld hebben van een vaardigheid (bij samenwerken en informatievaardigheden) en zij vaardiger worden ten opzichte van het ‘traditionele’ vaardigheidsonderwijs.

Ellen Rusman van het Welten-instituut won met Viewbrics de NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers 2019. Het onderzoek van Rusman is door de jury geroemd om de wetenschappelijke kwaliteit en de vertaling naar een nuttige tool. ‘Deze tool is heel goed zelfstandig door kinderen te gebruiken en het vraagt kinderen om goed over zichzelf en het geleverde werk na te denken. Deze tool verrijkt het vaardighedenonderwijs op een gestructureerde maar toch speelse manier’, staat in het juryrapport.


 

Virtual Mobility Learning Hub

Het openVM project heeft een Virtual Mobility Learning Hub opgeleverd, een centraal punt voor het bereiken, beoordelen en erkennen van virtual mobility vaardigheden. De VM Learning Hub past innovatieve tools en methodes toe, zoals open open credentials, evidence-based assessment en matching algoritmes voro leergroepen. Verder stelt het een set van open leermaterialen (OER) beschikbaar,  een MOOC en richtlijnen ter ondersteuning van het ontwerpen en implementeren van, en het deelnemen aan virtuele mobiliteit in hoger onderwijs.

Onderwijsmateriaal

De vakgroep heeft in samenwerking met partners binnen en buiten de Open Universiteit en binnen en buiten Nederland een grote hoeveelheid lesmateriaal online ontwikkeld. Veel daarvan is voor iedereen toegankelijk. Bijvoorbeeld

TYCON-project games
Met de TYCON games kunnen leerlingen en professionals in de bouw hun ondernemersvaardigheden ontwikkelen.
Gratis game, beschikbaar in zes talen
https://tycon-project.eu/index.php/the-game/

Ancient cities
De online cursus (MOOC) laat zien hoe in Griekse en Romeinse steden in de Oudheid mensen van verschillende culturen, rassen en interesses samenleefden. Veel van wat ze toen deden zien we terug in ons hedendaagse stadse leven.
Gratis cursus, beschikbaar in Engels, Frans en Duits.
https://www.youtube.com/channel/UCxLaX7Dae-9jLpWo1BZluMw

RU EU?
Game waarmee jongeren de nationale en Europese identiteit en waarden verkennen en de impact ervan op het aanpakken van problemen en het nemen van besluiten over onderwerpen die voor jongeren van belang zijn.
Projectbeschrijving en game.

H&S games
In het project H&S games zijn trainingsmaterialen ontwikkeld voor bouwvakkers en bouwvakkers-in-opleiding rond de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvaardigheden voor bouwterreinen. Er is een online training tool ontwikkeld, getest en geïmplementeerd. In die training tool zitten mini-games om zo het mobiel leren te vergemakkelijken voor gebruikers. De app met de mini-games is te downloaden via Google Play.
De mini-games zijn beschikbaar in zes talen
http://microsites.fundacionlaboral.org/hs-games?idioma=1

WinApp: Action Oriented Learning in the construction industry
http://www.q-zwh.de/nbb/WinApp/masonry1/index.html

Mobile apps

Name

yOUplay

Platform

Android, iOS

Goal

With yOUplay you can play and develop mobile educative games

Contact

Stefaan Ternier

Download

yOUplay in Google Play Store
yOUplay in Apple's App Store

More?

Read more on yOUplay

Name

Feedback Cube Remote

Platform

Android

Goal

Remote control for Feedback Cube (by Dirk Börner). Handy tool for configuring different feedback modes from an ambient learning display.

Contact

Bernardo Tabuenca

Download

Feedback Cube

Name

Onderwijspaspoort (Education Passport)

Platform

Drupal and html5 smartphone app

Goal

Onderwijspaspoort is a webapp that allows teachers to work on their BIO-competences in a structured and easy way. Teachers can record, control and share in a simple way with their smartphone (development) moments.Visual overviews give the teachers insight in his or her personal development. The tool can also be used as an instrument in R&O meetings.

Contact

Jeroen Storm

Name Ear Coach for Teachers
Platform Android iOS
Goal The ear coach combines the in-ear receiverwith an app in order to give a teacher feedback during his teaching (sychronous coaching)
Contact Karel Kreijns
Download Ear Coach for Teachers in the PlayStore
More? Read more about the Ear Coach (in Dutch)
Name Upp Games
Platform Android iOS
Goal Basic Health and Safety Skills on Works at Height through Serious Games
Contact Jeroen Storm
Download Upp Games in the PlayStore
More? Read more about the Upp Games project