Over_Ons_head_large.jpg
Open science

Open Science staat voor een andere wijze van omgaan met onderzoek, publicaties en data. Centraal staat kennisdelen en samenwerken. Onderzoek en de resultaten hiervan moet beter vindbaar en toegankelijker worden. Maar ook moet er op een andere wijze worden omgegaan met de evaluatie en de waardering van onderzoek.

Het Nationaal Plan Open Science bouwt voort op het Nederlandse open access beleid en concentreert zich op drie speerpunten:

  1. Het bevorderen van de open toegang tot wetenschappelijke publicaties (open access).
  2. Het bevorderen van het optimaal (her)gebruik van onderzoeksdata.
  3. Het laten aansluiten van evaluatie- en waarderingssystemen op de doelen van open science (reward systems).

De open science beweging wordt gesteund door de Nederlandse universiteiten.

Meer informatie over open science.