Open science

ALG_overons_19959_head_large.jpg

Open science

Open Science staat voor een andere wijze van omgaan met onderzoek, publicaties en data. Centraal staat kennisdelen en samenwerken. Onderzoek en de resultaten hiervan moet beter vindbaar en toegankelijker worden. Maar ook moet er op een andere wijze worden omgegaan met de evaluatie en de waardering van onderzoek.

De Open Universiteit steunt, net als alle andere Nederlandse universiteiten het Nederlandse Nationaal Programma Open Science.

Ambitie voor 2030

Het Nationaal Programma Open Science publiceerde eind 2022 een ambitiedocument getiteld Open Science 2030 in the Netherlands'. Dit document bouwt het eerder geformuleerde open access beleid (Nationaal Plan Open Science 2017) verder uit en beschrijft waar de Nederlandse wetenschappelijke wereld wil staan in 2030 op het gebied van Open Science. Het ambitiedocument bevat strategische doelen, voorwaarden, en een 'rolling agenda' om tot uitvoering van dit ambitieuze programma te komen.

De opdracht om de ambities waar te maken is neergelegd bij Open Science NL onder regie van een in september 2023 opgericht regieorgaan Open Science.

Relevante documenten

Blijf op de hoogte

Volg de ontwikkelingen op het gebied van open science op de website www.openscience.nl.

Open access

Een belangrijk onderdeel van open science is open access: het vrij toegankelijk maken van wetenschappelijke informatie, zoals tijdschriftartikelen. Doel is om publiek gefinancierd onderzoek voor iedereen online toegankelijk te maken.
Lees meer over ons open access beleid.