Abstract_Ambassadeur_16050_head_large.jpg
Ambassadeur van het jaar
Met ingang van het zevende lustrumjaar, 2019, reikt de Open Universiteit ieder jaar de eretitel Ambassadeur van het jaar uit aan een student of oud-student. Waar andere universiteiten een Alumnus van het jaar kennen, heeft de OU er bewust voor gekozen om te spreken van ‘Ambassadeur van het jaar’: in een tijd van levenslang ontwikkelen ben je immers nooit uitgeleerd.

Criteria

De Ambassadeur van het jaar is iemand die bij de Open Universiteit studeert of gestudeerd heeft en die opvalt door zijn of haar inzet voor de Open Universiteit en zijn/haar medestudenten. Hij of zij:

  • is een inspiratiebron voor anderen;
  • draagt de OU publiekelijk een warm hart toe;
  • staat voor leven lang ontwikkelen.

Met de benoeming tot ambassadeur van het jaar wil de Open Universiteit die persoon bedanken en extra in het zonnetje zetten. Deze eretitel wordt elk jaar uitgereikt. De bekendmaking van de Ambassadeur van het jaar vindt plaats tijdens de Opening van het academisch jaar.

Dennis von Bergh eerste OU Ambassadeur van het jaar

Tijdens de Opening van het academisch jaar op 2 september 2019 is dr. Dennis von Bergh uitgeroepen tot Ambassadeur van het jaar van de Open Universiteit. In het kader van het lustrumjaar is dit de eerste keer dat de eretitel Ambassadeur van het jaar wordt toegekend. Dennis von Bergh studeerde Managementwetenschappen bij de Open Universiteit en is in 2015 ook bij de Open Universiteit gepromoveerd. Lees meer...

Dennis von Bergh
Fotograaf: Nils van Houts