Begroting

ALG_overons_19959_head_large.jpg

Begroting

Begroting 2022

De Begroting 2022 van de Open Universiteit geeft een overzicht van te verwachten inkomsten en uitgaven in dat jaar. Het biedt op hoofdlijnen inzicht in de wijze waarop de Open Universiteit haar onderwijs- en onderzoekactiviteiten financiert en welke kosten hiermee gepaard gaan.