Begroting

Over_Ons_head_large.jpg
Begroting
 

Begroting 2021

De Begroting 2021 van de Open Universiteit geeft een overzicht van te verwachten inkomsten en uitgaven in dat jaar. Het biedt op hoofdlijnen inzicht in de wijze waarop de OU haar onderwijs- en onderzoekactiviteiten financiert en welke kosten hiermee gepaard gaan.