ALG_diversiteit_inclusie_head_large.jpg

Diversiteit en inclusie

De Open Universiteit is opgericht met de maatschappelijke opdracht om het hoger onderwijs toegankelijker te maken. Onze missie is een veilige leer- en werkomgeving te bieden, waarin iedereen zich thuis voelt en kan ontplooien en waar een diversiteit aan perspectieven gebruikt en overwogen wordt. Dit sluit aan bij het Nationaal actieplan voor diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek (2020).

We hebben hiervoor de volgende doelstellingen:

  1. Waarborgen van het bewustzijn van en het draagvlak voor diversiteit en inclusie binnen de universiteit.
  2. Realiseren van een inclusieve, open en veilige studie- en leeromgeving voor een diversiteit aan studenten.
  3. Realiseren van een inclusief, open en veilig werkklimaat voor een diversiteit aan medewerkers.
  4. Grensverleggend (toegepast) onderzoek doen naar diversiteit en inclusie.
  5. Nieuw bachelor, master en post-initieel onderwijs ontwikkelen teneinde de maatschappelijke discussie over en uitvoering van diversiteit- en inclusiebeleid verder te brengen en deskundigheid in bedrijven en organisaties te vergroten.

De prioriteiten binnen deze doelstellingen zijn opgenomen in een werkplan voor het academisch jaar 2022-2023.

In het kader van aanvraagvereisten voor onderzoeksfinanciering binnen het Europese innovatie- en onderzoeksprogramma Horizon Europe, zijn de initiatieven ten behoeve van gendergelijkheid samengebracht in een gendergelijkheidsplan.

Voor vragen over het beleid ten aanzien van diversiteit en inclusie kan contact opgenomen worden met het Diversity Office van de Open Universiteit via deni@ou.nl.

Zie ook: