Missie en strategie

ALG_overons_19959_head_large.jpg

Missie en strategie

De Open Universiteit staat voor de toegankelijkheid en vernieuwing van het wetenschappelijk onderwijs. Dat is als publiek bekostigde universiteit onze bijzondere opdracht in het hoger onderwijsbestel. Openheid zit in ons dna. We onderzoeken, verbeteren en ontwikkelen voortdurend nieuwe onderwijsmethoden en technieken en delen onze kennis en ervaring. In ons onderwijs en onderzoek maken we intensief gebruik van de digitale mogelijkheden. Activerend academisch onderwijs is ons onderwijsmodel. In het wetenschappelijk onderzoek richten we ons op maatschappelijke vraagstukken die vanuit interdisciplinair perspectief onderzocht moeten worden.

Instellingsplan

De ambities van de Open Universiteit staan beschreven in het Instellingsplan 2023-2027: Met open mind.