Feiten en cijfers

ALG_overons_19959_head_large.jpg

Feiten en cijfers


Kerncijfers

Een overzicht van de Open Universiteit in cijfers uit het jaarverslag 2022.